Méně svateb, ale i rozvodů. Více než rok trvající covidová pandemie na jižní Moravě zamávala rodinnými vztahy. Podle odborníků z Rodinného svazu se však čísla v následujících letech vrátí do původních, ne-li vyšších hodnot.

ROZVODY V KRAJI
- 2011: 2 945
- 2013: 3 000
- 2016: 2 758
- 2019: 2 631
- 2020: 2 266
- Nejčastější příčiny: nevěra, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění
- Týden pro rodinu: od 8. května do 15. května v Brně

Počet svateb se snížil o přibližně sedmnáct procent. Množství rozvodů během loňska oproti roku 2019 pak kleslo o zhruba šestnáct procent. Méně rozvodů zaznamenal Český statistický úřad naposledy v roce 1970. „V roce 2020 se v kraji uskutečnilo 2 266 rozvodů, tedy o 365 méně, než v předešlém roce. V necelé pětině případů byl navrhovatelem rozvodu muž, ve zhruba třetině případů byla navrhovatelkou žena. Zbytek byl výsledkem společného návrhu,“ uvedl Karel Adam z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Množství sňatků se podle odborníků rychle vrátí do původní stavu, protože mnoho párů plánované obřady během pandemie pouze odkládalo. U rozvodů pak lze očekávat dokonce nárůst, byť jejich počet od roku 2012 pravidelně mírně klesal. Aktuální čísla jsou totiž spíše odrazem vlivu vládních opatření na složitost rozvodového řízení. „Mnoho párů se vlivem pandemie dostalo do těžké životní situace. Přišly o své přirozené zdroje, které je sbližovaly – chybí jim kultura, sportovní aktivity, ale i společenské uznání. Najednou se musely zhostit mnoha dalších rolí. Zprvu to braly pozitivně, ale po měsících se ale dostavilo napětí,“ vysvětlil párový psychoterapeut Pavel Rataj.

Rozvodovost se v kraji dlouhodobě pohybuje mezi čtyřiceti a padesáti procenty, přičemž nejhůře rozchod partnerů dopadá na děti. Ty se podle autorky knihy Dítě a rozvod rodičů Ilony Špaňhelové více vystaveny psychologickým, sociálním, akademickým problémům a problémům s chováním více než děti vychované a žijící v úplné rodině. Nezletilé děti přitom loni byly součástí rozvrácené rodiny ve dvou ze třech rozvodů.

Hlavní příčiny rozvodů jsou podle Zprávy o rodině 2020 nevěra, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění, neschopnost společně hovořit a povídat si.

Lidé řeší až konkrétní krizi

Podle odborníků z Rodinného svazu by rozvodovost mohla snížit prevence. Svaz proto zorganizoval akci s názvem Týden pro rodinu. „Sice je zde velká nabídka pomoci pro páry – ty se však většinou zaměřují až na řešení konkrétní krize. Chybí cílení na prevenci. Dobré vztahy nejsou dané náhodou, šťastnou kombinací povah nebo něčím samozřejmým. Lze je trénovat stejně jako jiné dovednosti,“ vylíčil místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky Marie Oujezdská.

Její slova potvrzují zkušenosti mnichovského Institutu pro komunikační terapii. Ze všech manželských párů, které jej za posledních dvacet let navštívily, skončilo rozvodem pouze čtyři procenta z nich.

Zájemci o preventivní řešení vztahových sporů se mohou až do 15. května dostavit do Centra pro rodinu a sociální péči v brněnské Biskupské ulici. V Zahradách pod Petrovem pro ně budou připravena zážitková stanoviště s úkoly pro celou rodinu a podobnou aktivitu připravilo Salesiánské středisko mládeže v Technologickém parku Brno. K dispozici jsou lidem rovněž desítky online přednášek.