„Umožňuje zobrazení zpoždění u jednotlivých linek a rychlosti na úsecích mezi zastávkami. Zjistit lze i průběh cestovní doby za typický pracovní den nebo zpoždění na každém úseku mezi zastávkami ve špičce,“ sdělila za Kancelář architekta města Brna Šárka Reichmannová. Aplikace zobrazuje data za předchozí měsíc, zároveň ale umožňuje porovnání i mezi měsíci dřívějšími, a to až do dubna 2022.

Získané statistiky jsou potřebné pro posuzování přestupních uzlů, jakými mohou být například předprostor hlavního nádraží nebo Mendlovo náměstí v Brně. Sloužit tak mohou k určení potřebného počtu a délky nástupišť. Jde zatím o nepříliš rozšířenou praxi, což se v současnosti mění mimo jiné během diskuzí o uzlu MHD u nového hlavního nádraží.

Nový nástroj vznikal ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna.

V kanceláři městského architekta už data slouží při tvorbě územního plánu, ale také při konzultaci připravovaných rekonstrukcí ulic nebo zadání soutěží. „Cílem je vždy navrhovat průjezd MHD co nejefektivnější. Významným ukazatelem je cestovní rychlost, při vyšší rychlosti stačí pro stejný interval méně řidičů a vozidel,“ připomněla Reichmannová

Zdrojová data pocházejí od společnosti Kordis, který je koordinátorem jihomoravského systému hromadné dopravy. Aplikace Pohyb vozidel MHD se dále vyvíjí. Kancelář města Brna uvítá návrhy na zlepšení nebo upozornění na chyby.