Výzkumu se věnují vědci z fakulty strojního inženýrství spolu s Masarykovým onkologickým ústavem. „Pracujeme na metodě šité na konkrétního pacienta. Po vytvoření modelu jeho plic počítačově simulujeme proudění dodaného aerosolu uvnitř. Sken pak zjistí, zda jsme se trefili," popsal vedoucí výzkumu Miroslav Jícha. Metoda pomůže i pacientům s plicními nádory.

Umělé plíce z Brna se staly referenčním modelem evropského projektu Sim-Inhale. Výzkum je v experimentální fázi, vdechování inzulinu tak pacienty čeká až za několik let.