Obsadila 2. místo v celorepublikové soutěži Středoškolák roku 2023, kterou pořádá nezisková organizace ProStředoškoláky. Cílem organizace je propojení aktivních studentů, kteří se ve volném čase věnují zajímavým věcem a svou zvědavostí přesahují školní osnovy. „Jsem moc ráda, že se mi podařilo umístit v tak nabité konkurenci,“ řekla studentka.

Devátý ročník soutěže vyvrcholil slavnostním galavečerem v Praze. „Cílem a hlavní motivací soutěže bylo propojit, motivovat a řádně ocenit studenty středních škol, kteří se už při studiu věnují aktivitám, které je připravují na budoucnost a mají přínos pro celou společnost,“ vysvětlil smysl soutěže vedoucí organizace Adam Holda.

Jako přihlášku do soutěže posílají zájemci seznam deseti nejpodstatnějších aktivit středoškoláka, které následně hodnotí porota sestavená ze členů organizace a bývalých finalistů soutěže. „Samotné aktivity hodnotíme na základě mnoha kritérií. Sledujeme celkově vynaložené úsilí, dopad aktivity, míru vlastní iniciativy nebo multioborovost dané přihlášky,“ dodal Holda.

Jedličková prošla několika vědeckými laboratořemi a v současnosti absolvuje stáž v Centru transplantační medicíny ve svatoanenské nemocnici v Brně. „Díky soutěži jsem potkala mnoho aktivních lidí a měla jsem možnost zúčastnit se souvisejících akcí, které rozhodně motivační byly. Také se mi rozrostla síť potenciálních budoucích spolupracovníků z nejrůznějších oborů,“ vysvětlila.

Holda poznal nadanou Brňanku jako nesmírně skromnou a uvědomělou studentku a vědkyni. „Na slavnostním galavečeru při předávání ceny říkala, že ocenění nemůže uvěřit, což jenom dokazuje důležitost vyzdvihování těchto úspěšných mladých talentů,“ sdělil.

Podle Holdy má před sebou Jedličková slibnou budoucnout. „Spektrum jejích vědeckých aktivit je i při porovnání s působícími vědci úctyhodné a úspěchy na vědeckých soutěžích to skvěle podtrhují,“ dodal.