Peníze mají pomoci řešit nedostatek pitné vody i zlepšení kvality podzemních a povrchových vod. „Pro dlouhodobé zajištění kvalitní pitné vody v obcích je klíčová výstavba vodohospodářské infrastruktury. Výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací jsou investice v řádech desítek milionů, které menší i středně velké obce nejsou schopny samy zaplatit. Náš rezort v tom obcím významně pomáhá,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Problematikou boje proti následkům sucha sucha se zabývají také představitelé Jihomoravského kraje. „Hlavním problémem při snaze zmírnit dopady sucha v kraji je snížená schopnost zadržovat vodu v krajině,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.