Spory ohledně pozemků trvají od roku 2006, kdy je Brno od ministerstva obrany bezplatně získalo. Pod podmínkou, že je deset let nebude komerčně využívat. V roce 2008 však tehdejší starostka Brna-středu Dagmar Hrubá podepsala nájemní smlouvu se společností Wilson properity, která plánovala stavbu bytů a obchodů.

Soud upozornil na to, že Brno podepsalo převodní smlouvu až v době, kdy platil speciální zákon o převodu nepotřebného vojenského majetku. Podle něj ministerstvo nemohlo klást Brnu žádné podmínky pro využívání areálu. A tedy ani udělovat pokutu za jejich porušení. „Brno nemělo povinnost platit smluvní pokutu. Proto se v tomto případě jedná o bezdůvodné obohacení, které žalovaná strana musí vrátit," uvedl člen odvolacího senátu Jiří Körbler.

Ministerstvo obrany se může dovolat k vrchnímu soudu, ale peníze musí bezodkladně vrátit do tří dnů od doručení rozsudku. „Ministerstvo obrany respektuje pravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze. O dalším postupu v této věci však rozhodne až po doručení a prostudování písemného vyhotovení rozsudku," sdělil včera mluvčí ministerstva Vladimír Lukovský.

Starostu Brna-středu Libora Šťástku rozhodnutí soudu těší, ale Brno si podle něj mohlo peripetie ušetřit. „Už v roce 2008, kdy jsme pokutu dostali, jsem se snažil brněnské zastupitele přesvědčit, abychom ji neplatili a raději se soudili. Bohužel to tehdy zastupitelstvo odsouhlasilo," komentoval starosta. Peníze na pokutu šly tehdy z rozpočtu Brna-středu. Městská část je teď využije na stavbu dětských hřišť nebo opravy školek.

Také Šťástka si chce podrobně prostudovat odůvodnění rozsudku. „Pokud soud uznal za neplatnou celou smlouvu o převodu, bude to větší problém. Současná podoba areálu je tristní a toto komplikuje jeho budoucnost. Nemůžeme řešit obnovu areálu, který třeba městu ani nepatří. Kdybychom se soudili už před pěti lety, mohlo být o vlastnictví dávno jasno a mohli jsme už s pozemky něco udělat," podotkl Šťástka.

Spory o využití pozemků sleduje od počátku občanské sdružení Masarykova čtvrť, které chce, aby pozemky sloužily neziskovému sektoru. „Jak po Brně, tak po státu chceme, aby uskutečnili přání petice s podpisy několika tisíc lidí z nejbližšího okolí, kteří by tam rádi měli centrum pro důchodce a mládež a veřejnou vybavenost v zeleni. Když v tom bude shoda, nic nebrání, aby se s obnovou začalo brzy a místní se těšili z veřejného využití celého areálu," sdělil předseda sdružení Michal Závodský.

Hrubá kvůli podpisu smlouvy čelila před soudem obvinění ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Soudy ji pravomocně osvobodily, ale Nejvyšší státní nástupce Pavel Zeman ještě podal dovolání k nejvyššímu soudu a proces se tak možná opět protáhne. Hrubá dlouhodobě odmítá se ke kauze vyjadřovat. V minulosti ovšem argumentovala tím, že pronájem Wilson Properity byl pro město výhodný, protože by společnost investovala například do dekontaminace půdy.