„Už předem bylo rozhodnuto, že novou loď dělníci postaví podle plánů předchozí lodi Pionýr a tudíž s ní bude shodná," zmínila na internetové encyklopedii Brna archivářka Markéta Jančíková. Stavba lodě trvala čtyři měsíce, naposledy lidi svezla v roce 1992.