Řada takových hrobů dlouhodobě chátrá a pustne. Osvojením získají znovu využití, některé přitom mohou opětovně posloužit jako místo k pohřbení.

Seznam hrobů k adopci i žádost o ni lidé najdou na webu brněnské Správy hřbitovů, která momentálně nabízí deset takových hrobů. „V současné chvíli si tak lze adoptovat například hrob malíře Jiřího Kříže nebo historika Jaroslava Dřímala,” upřesnil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Mládě kulíka říčního. Tento druh hnízdí na Černovické terase.
Místo pěnic a břehulí nové haly. Zmizí unikátní lokalita z Černovické terasy?

Lidé si mohou osvojit také hrobová místa s významnými náhrobky, jejichž péči musí konzultovat s památkáři. „Protože náhrobky jsou svojí historií nebo podobou zvláště významné. Zájemce má postupovat s opravou hrobu na základě jejich doporučení. Adoptivní majitelé navíc do nich nebudou moci pohřbívat, adopce poslouží pouze k zachování památky zesnulého,” přiblížil náměstek.

Vhodné hroby k osvojení mohou Brňané vytipovat. „Pokud hrob bude volný a ve vlastnictví města, je možné se domluvit na přímé adopci. Pokud si navrhovatel nebude chtít hrob pronajmout, odborná komise ho posoudí a zařadí na seznam volných hrobů k adopci. Správa hřbitovů jej bude zveřejňovat dvakrát v roce, na jeho začátku a v letních měsících,” shrnul Hladík.

Už od loňského podzimu pečují dobrovolníci o třiadvacet opuštěných hrobů, které zástupci města vyčlenili ve spolupráci s organizací Post Bellum. Jedná se o hrobová místa zapomenutých významných osobností Brna nebo s architektonicky hodnotným náhrobkem.