„Rozhodli jsme se nechat původní zastávku očistit od porostu. Po jeho odstranění se ale ukázalo, že objekt je v havarijním stavu. Proto jsme celou zastávku zlikvidovali a na jejím místě vyroste nová. V současné době vybíráme jejího zhotovitele," vysvětlil starosta Blučiny Jan Šenkýř.

Zastávka na náměstí je nejvyužívanější v obci. Kdy přesně budou Blučinští na autobus znovu čekat pod střechou, zatím vedení obce neví.

NIKOLA POLÁČKOVÁ