„Jedná se o část komunikace v ulici za farním kostelem svatého Václava. Hotovo by mělo být v srpnu,“ informoval přísnotický starosta Zdeněk Mahovský.

Stavaři konkrétně opravují dvě stě metrů silnice III/41621, která navazuje na cestu spojující Přísnotice se Žabčicemi.