„Jedná se o část komunikace v ulici za farním kostelem svatého Václava. Hotovo by mělo být v srpnu,“ informoval přísnotický starosta Zdeněk Mahovský.

Nové školní zahrady využijí od nového školního roku žáci základní a mateřské školy ve Vranovicích.
Šplhadla nebo mlhoviště. Vranovické děti se budou učit a hrát venku i za deště

Stavaři konkrétně opravují dvě stě metrů silnice III/41621, která navazuje na cestu spojující Přísnotice se Žabčicemi.