O budoucnost technických oborů se nebojí ani náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. „Snažíme se vědu a výzkum podporovat už od mateřinek. Technické střední školy navštěvují na exkurzích i mladší žáci," shrnul Juránek.

O spolupráci s možnými zaměstnavateli studentů se dlouhodobě snaží Fakulta strojního inženýrství brněnského Vysokého učení technického. I díky tomu má podle proděkana Jiřího Hlinky víc než polovina čerstvých strojních inženýrů jisté pracovní místo dřív, než opustí fakultu. „Do půl roku po státnicích ji mají téměř všichni," ujistil.

Svaz průmyslu a dopravy vyhlásil letošek rokem průmyslu a technického vzdělávání. „Obracím se zejména na rodiče, nebojte se poslat své děti na technické obory," vyzval prezident svazu Jaroslav Hanák.

Středoškoláci se podle Hlinky bojí studovat techniku na vysoké škole kvůli matematice a fyzice.

ALŽBĚTA NEČASOVÁ
ČTK