Výzkumníci tak naplánovali tříletý experiment, jehož součástí bude i kampaň, která má pomoci plýtvání jídlem u mladých omezit. „Na generaci Z se orientujeme, protože je sama zaměřená na udržitelnost a je schopná uzpůsobit svůj životní styl pro zachování planety do budoucna. I když ji však zajímá udržitelnost, tak plýtvá nejvíce,“ uvedla ve čtvrtek vedoucí projektu Lucie Veselá.

Zjištění zatím vyplývají jen ze statistických měření, ověřitelná data má přinést až plánovaný experiment.

Shromáždění na podporu Izraele. Ilustrační foto
Brněnské vysoké školy řeší pomoc studentům z Izraele. Zajišťují jim psychology

Hlavním cílem je zjistit, zda generace Z opravdu plýtvá nejvíce a případně v jakém množství. Dále jaké jsou příčiny a jejich motivace to změnit. Součástí projektu je také vytvořit komunikační kampaň, která zacílí na změny v chování mladých lidí k potravinám. Generace Z má podle výzkumníků vlastní formu komunikace a nelze ji oslovit obecným sdělením bez zaměření. „Mají významné sociální interakce a názorové vůdce, takže pokud na ně nebudeme působit personalizovaně, tak k nim sdělení nedojde,“ dodala Veselá.

Využití umělé inteligence

Výzkumníci v kampani využijí například i umělou inteligenci, která má pomoci mladé oslovit. Metodami budou například dotazníková šetření, ale i rozbor samotného odpadu z popelnic. Lidé jsou podle výzkumníků totiž často přesvědčeni, že plýtvají méně než ve skutečnosti. Experiment samotný je rozfázován na tři roky. „V prvním roce budeme zjišťovat, kolik toho generace Z vyplýtvá. Druhý rok zahájíme komunikační kampaň k mladým a změříme množství odpadu. Poslední rok kampaň stopneme a znovu změříme potravinový odpad a zjistíme, jestli má kampaň dvoudobý efekt,“ vysvětlila řešitelka projektu Veronika Antošová.

V průběhu prvního roku odborníci udělají rozbor potravinového odpadu na vysokoškolských kolejích v deseti různých městech v České republice. „V prvním roce experimentu chceme zjistit reálné množství odpadu vyprodukovaného generací Z, za směsný komunální odpad produkovaný pouze touto věkovou skupinou považujeme odpad na kolejích. Nicméně abychom mohli hovořit o celé generaci musíme zohlednit i věkový rozptyl a vzdělání,“ uvedla Antošová.

Zdroj: Youtube

Konec experimentu nabídne podle odborníků souhrnnou metodiku, která umožní s generací Z pracovat tak, aby došlo z její strany ke snížení plýtvání. V souvislosti s tím autoři projektu vytvoří i interaktivní vzdělávací zdroj, který atraktivně zprostředkuje informace mladé generaci.