Vedení školy pro absolventy kominického, čalounického a plynařského řemesla místo rychlého předání výučních listů ve třídě pořádá slavnostní akt pasování na tovaryše. Tímto ceremoniálem uzavřou své studium a vejdou do světa profesionálních řemeslníků.