Chystaná modernizace zahrnuje výstavbu nové nádražní budovy, která bude zároveň součástí přilehlého dopravního terminálu. Jedná se o prosklený a zčásti dvoupatrový objekt. „V přízemí budou pokladny, obchodní prostor a sociální zázemí. Uprostřed haly vzniknou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem," nastínila Friebová.

Po dobu výstavby nové budovy bude zázemí pro veřejnost zajišťovat provizorní čekárna pro 250 lidí.

Zásadní přestavbou projde i kolejiště ve stanici. Tři dopravní koleje prodlouží posunutím kolejového rozvětvení dále směrem na Kuřim. Dělníci postaví nová nástupiště a jejich zastřešení. „Mimoúrovňový přístup k nim zajistí podchod, který rozšíří a zároveň prodlouží, aby propojil přednádraží s Myslínovou ulicí," podotkla Friebová.

Rekonstrukce se dočká i traťová kolej v úseku z brněnských Maloměřic až po Kuřim. Komfort cestujících pomůže zvýšit podle Friebové nový informační a orientační systém nejen přímo v královopolské stanici, ale také na zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká.

Součástí stavby bude rovněž obnova třinácti mostů, deseti propustků, silničního nadjezdu a pěti opěrných zdí. Stanice získá i nové zabezpečovací zařízení. Rekonstrukce železničního spodku a svršku umožní průjezd stanicí rychlostí sto dvacet kilometrů v hodině. Celkové náklady akce dosahují výše 2,9 miliardy korun.

Přes Královo Pole jezdí vlaky zajišťují vedle spojení s Vysočinou především obslužnost stále se rozvíjejících obcí Tišnovska, pro velkou část dojíždějících je pak královopolské nádraží vstupní branou do Brna.