Vozovny získají zcela nové zázemí a technické vybavení k opravám a očistě vozů, cestující se tak projedou v čistějších vozech. „Projekty počítají i se zastřešeným stáním, což vozy ochrání před špatnými povětrnostními podmínkami a příznivě tak ovlivní jejich technický stav. Modernizace vozoven proto bude přínosem pro cestující, naše zaměstnance i vozy," uvedla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Brněnští radní představenstvo podniku pověřili přípravou projektů jejich rozvoje. „Kvůli jejich staří musíme začít s jejich modernizací, případně rozšířením a změnou účelu užívání do pěti let," prohlásila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Rozvoj slatinské i medlánecké vozovny si vyžádá značné stavební úpravy. Ve Slatině plánují dobudovat areál, který poté pojme trolejbusy nyní parkující v Husovicích. „Nejvhodnější varianta rozvoje podle loňské technické studie počítá s páteřní infrastrukturou inženýrských sítí, demolicí staré a výstavbou nové haly denního ošetření a očisty, vybudováním nové vrátnice a trakčního vedení a napojením areálu na stávající síť komunikací do stupně dokumentace pro provedení stavby,“ vyjmenoval městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Největší rozvoj z brněnských vozoven čeká zřejmě medláneckou. „Projektový záměr zahrnuje nejen kompletní modernizaci a rozšíření stávající tramvajové vozovny a modernizaci pracoviště ústředních dílen. Při úspěšném průběhu majetkoprávní přípravy pozemkových nemovitostí v bezprostřední blízkosti vozovny má v budoucnu vzniknout také zcela nová vozovna autobusové dopravy," nastínila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Termíny a náklady modernizace budou jasné až poté, co zástupci dopravního podniku a magistrátu zpracují harmonogram rozvoje nebo vyřeší majetkoprávní vztahy.