Zóny fungují ve všední dny jen v noci, od pěti odpoledne do ranních šesti hodin. Přes den, o víkendech a o svátcích je parkování zdarma.

Parkoviště v Komíně plánují rozšířit o jednadvacet míst. Tři z nich budou pro handicapované a čtyři pro motorky. „Zvýšení počtu parkovacích míst na Včeličkově vychází z požadavku místních obyvatel. Ulice už nyní slouží převážně k odstavení osobních aut, ale vzhledem k množství bytových domů v okolí je současná kapacita nevyhovující,“ vysvětlila primátorka Brna Markéta Vaňková. V místě plánují zároveň opravit silnice a chodníky.

Další ulicí, kde plánují rozšířit parkovací místa je Nádvorní. Vznikne zde pětadvacet míst, z čehož jedno bude pro handicapované. „Takzvaná doprava v klidu neboli parkování je v Brně vedle dopravy a bydlení asi nejpalčivějším problémem, se kterým se potýkají místní i dojíždějící,“ řekla Vaňková.

Na místě opraví také chodníky, které by měly být v určitých úsecích široké až tři a půl metru. Součástí plánu je i vysazení zeleně a pár stromů. V listopadu také přibude další modrá zóna v Berkově ulici. Předpokládaná konečná cena je necelých deset milionů.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ