„Rozhodli jsme se tak vyjádřit podporu lidem, jejichž životy jsou přímo či nepřímo nemocí ovlivněné," řekl náměstek primátora Robert Kotzian. Modrá barva symbolizuje mezilidské jednání, tedy jednu ze tří oblastí, které jsou pro autisty problematické.

S poruchou se v současné době narodí zhruba každé sté dítě.