Symbol orlice z císařského erbu dovolil umístit na fasádu tehdejšího hostince císař Josef II. na znamení spokojenosti. Původní stavbu nahradil později nájemní dům, do jejíž fasády stavebník orlici zakomponoval. „Štít s císařským znakem a vyobrazením Leopolda II. byl umístěn nad vjezd ve dvorní části nového domu a rakouská orlice pak na arkýř v průčelí domu," uvedl radní Brna-středu Michal Doležel.

Při převratu v Československu roku 1918 postupně symboly staré monarchie mizely. „Orlice byla přemístěna do dvora, kde zůstala až do letošního roku. Po sto letech se však tento symbol vrací zpět jako důležitý symbol pamětí města," doplnil Doležel.

Plastika se líbí třeba Miloši Zahradníkovi. „Je pěkná a na místo se hodí. Chodím tudy často a ani jsem si nevšiml, že tu dřív žádná nebyla,“ zmínil se Brňan. Orlice je totiž umístěná asi devět metrů nad zemí.