Protest zveřejnili autorizovaní architekti ve čtvrtek, v prohlášení, v němž reagují na informace v článku na webu irozhlas.cz pod názvem Spekulanti i falešný statik, vztahující se k tornádem zasažené části jižní Moravy. „Česká komora architektů společně s Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě, se vymezuje vůči znepokojujícím praktikám falešných projektantů. Projektanti s platnou autorizací, tedy s příslušným “kulatým razítkem“ pro danou specializaci, bez ohledu na to, zda jde o statiky či architekty, jsou jen takoví projektanti, kteří jsou vedeni v seznamu zveřejněném na webu profesních komor, kde si je mohou lidé snadno ověřit,“ uvedla ve prohlášení mluvčí komory Tereza Zemanová.

Kdokoliv jiný, kdo není zapsaný v komorových seznamech a vydává se za autorizovanou osobu, podle ní koná v rozporu se zákonem. „Jednoznačně odsuzujeme chování podvodných projektantů zneužívajících zjitřené atmosféry tornádem způsobené přírodní a lidské katastrofy,“ uvedla za architekty Zemanová.

Tornádo, které před několika týdny zpustošilo Břeclavsko a Hodonínsko, nešetřilo ani zeleň.
Všechno je pryč. Na novou zeleň v zasažených obcích půjde sto milionů

Současně upozornila na spuštěný web architektiprobono.cz, který soustředí nabídky bezplatného či zvýhodněného architektonického poradenství pro oběti živelné katastrofy na Hodonínsku a Břeclavsku a současně jejich poptávku po těchto službách. Je určený jednotlivcům i organizacím či samosprávám.

Česká komora architektů (ČKA):

* Je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

* ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta.