Podle jeho kolegy Bohumila Straky se ale ruší všechny doprovodné společenské a kulturní akce, na které jsou myslivci v běžné sezóně zvyklí. „Je to smutné, ale zdraví má přednost před tradicemi. Myslivci jsou obecně známí tím, že respektují nařízená pravidla,” upozornil Straka.

Pro Poláška není myslivost jen koníček. Živí se jako profesionální myslivec na brněnském letišti a stará se o jeho biologickou ochranu. „Letadla létala minimálně, vůbec jsme nebyli tak vytížení,” popsal letošní rok.

Kromě práce na letišti spravuje bažantnici, se kterou spoléhá na zahraniční klienty. „Musel jsem ji omezit, z ciziny nikdo nejezdil. Nevydělal jsem si na pokrytí nákladů, na pronájem,” postěžoval si Polášek. Zvěře je ale podle něj v jihomoravských lesích dost. Právě se loví drobná zvěř jako kachny, brzy přijde řada na bažanty, zajíce či černou zvěř.

Lovit ji ale budou spíše starší a zkušenější nimrodi, nových členů příliš nepřibývá a myslivci pozorují menší zájem o myslivecké kurzy. „Myslivost už není pro mladé in, jde o časově i finančně náročnou zábavu. Mladí jsou teď odtržení od přírody, nepoznají základní zvuky lesa,” poznamenal myslivec Straka.

PETRA ŠEBKOVÁ