V místě, kde vznikne nová základní a mateřská škola, dnes Sadová nabízí výhledy na Brno a blízko se také nachází údolí svatého Antoníčka, zahrádkářské osady a mnoho ovocných i jiných stromů. „Vítězný návrh pracuje s přírodními hodnotami a celý projekt umisťuje na několik teras, které vizuálně propojují celé území. Vzniknou tak velkorysejší prostory s výhledem na panorama Brna i menší útulnější místa na dvoře a zahradě základní školy. Projekt se zároveň snaží v co největší míře zachovávat hodnotné stávající stromy a dále je doplňuje," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podle autorů vítězného návrhu je cílem projektu vytvořit nové veřejné prostranství místního měřítka, které zároveň nabídne atraktivní místo k pobytu, relaxaci, zábavě a hře. „Uspořádání nových budov i veřejných prostor je logické a přehledné, ale zároveň tvoří pestré vnitřní prostředí. Také rozčlenění základní školy na tři objekty dává projektu příznivé měřítko a výšku. Návrh je navíc z hlediska udržitelného hospodaření s energiemi ambiciózní," vyzdvihl náměstek primátorky Petr Hladík.

Vítězný návrh vybírala na konci srpna odborná porota architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna. „Soutěžní porota na vítězném návrhu ocenila krajinářské řešení včetně snahy o zachování vzrostlých stromů v maximální možné míře. V nově navrženém parku, který místo propojí s přilehlým údolím, vytvoří vstupní bránu celého návrší a obklopí budovy škol zelení, také vznikne dostatečně velké sportoviště určené i pro veřejnost," sdělil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Nová základní škola bude bezbariérovou stavbou s maximální kapacitou 540 dětí. „První i druhý stupeň bude mít devět kmenových tříd po třiceti žácích. Mateřská škola pak bude sloužit až 125 dětem, pro které vznikne pět tříd," doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Celý projekt je navržen do několika funkčních celků. „Vznik nového centra Sadové je nezávislý na ostatních etapách, ale měl by být dokončen spolu se základní školou a novou ulicí na severu této lokality. Podobně může bez ohledu na zbytek projektu začít vznikat park s veřejnými hřišti. Pro vznik areálu mateřské školy je pak potřebné vybudovat promenádu přes park, kdy jde podle vítězného návrhu o chodník sloužící nejen návštěvníkům, ale také příležitostnému vjezdu zásobování a vozidel záchranného systému," doplnil detaily k jednotlivým etapám projektu radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Bezpečné a zároveň úsporné je také dopravní řešení celého místa. „Velmi dobře jsou vyřešené také komunikace. Škola je chráněná od silnice a dochází zde také ke zklidnění dopravy tak, aby byla zajištěna co největší bezpečnost dětí. Myslím si, že až obyvatelé uvidí nákresy projektu, tak budou spokojení," zakončila Karasová.

Všechny soutěžní návrhy si veřejnost bude moci prohlédnout na výstavě v brněnském Urban centru, která je připravená na přelom října a listopadu. Vernisáž proběhne za účasti vítězů soutěže.

BARBORA VOZKOVÁ