„Následně dle pracovních etap projedou auta většinou dvěma provizorními jízdními pruhy v obou směrech," informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Omezení má trvat až do 27. listopadu. Silničáři nabádají řidiče, aby jezdili opatrně. Deník Rovnost se také ptal, jak pokročila situace u havarijního nadjezdu přes D2 u Podivína.

Most na silnici třetí třídy přes D2 u Chrlic už byl ve špatném stavu. „Důvodem rekonstrukce mostu byl špatný stav svršku a zatékání na nosnou konstrukci. Dělníci pracují po polovinách. Momentálně je hotová první polovina mostu, na kterou už je převedená doprava a začínají práce na druhé polovině," informoval ředitel jihomoravské správy a údržby silnic Roman Hanák.

Brněnský dopravní podnik začíná testovat novou službu Klikbus v Masarykově čtvrti. Dvouměsíční testovací provoz je zdarma.
Dodávka na zavolání: Klikbus sveze cestující po Masarykově čtvrti zdarma

Oprava mostu má skončit ke konci tohoto roku. Náklady jsou skoro dvaadvacet milionů korun. „Dělníci při rekonstrukci na mostu vyměňují svršek. Stávající povrch odbourají až na nosnou konstrukci, položí novou hydroizolaci a vybudují nový mostní svršek včetně osazení říms a svodidel," přiblížil Hanák.

Nejistá je nadále budoucnost mostu přes dálnici D2 vedoucího z Podivína do Velkých Bílovic na Břeclavsku. Je v havarijním stavu a Ředitelství silnic a dálnic už dříve podalo návrh na jeho odstranění. Problém je, že tento dálniční nadjezd aktuálně nemá žádného majitele. „Původně se jednalo o účelovou komunikaci, která byla ve vlastnictví zemědělského podniku. Ten ovšem zaniknul a žádné nástupnictví s odpovědností vůči nadjezdu už nikomu nevzniklo," sdělil mluvčí státních silničářů Jan Studecký.

Podle něj v takových případech neznámého majitele přechází odpovědnost na místně příslušný stavební úřad. „Speciální stavební úřad Městského úřadu Břeclav vydal čtvrtého října letošního roku rozhodnutí, kterým nařídil nutné zabezpečovací práce nadjezdu v katastrálním území Podivína. Nutné zabezpečovací práce musí být provedeny bezodkladně. Zabezpečovací práce musí provést vlastník, kterým je Česká republika, zastoupená ministerstvem dopravy a potažmo Ředitelstvím silnic a dálnic,“ uvedl už loni v říjnu vedoucí odboru správních činností břeclavské radnice Petr Morc.

Změna pravidel pro vjezd do vnitrobloků se dotknout i vnitrobloku Trýbova.
Změny pro vjezd do dalších vnitrobloků v Brně. Víme, koho se týkají

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic však tehdy namítali, že břeclavský stavební úřad se ve svém rozhodnutí vůbec nezabýval otázkou vlastnického práva k mostu. „Vzhledem k tomu, že nemáme k mostu právní titul, nemůžeme na něm provádět žádné stavební úpravy. Připravujeme další právní kroky k určení vlastníka, neboť to je základní otázka, od které se odvíjí další právní postup," zmínil nyní Studecký.

Prozatím podle něj stavební úřad rozhodl o provedení diagnostiky nadjezdu. Uskuteční se v říjnu.

Krajští silničáři pak připravují rekonstrukci mostu přes D2 u Blučiny na Brněnsku. „Už jsme zadali vypracování projektové dokumentace. Podlek informací, které máme, je v plánu rozšiřování dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem, což se dotkne i našich mostů. Bližší časové údaje zatím nejsou k dispozici. Do konce roku to ale určitě nebude," konstatoval Hanák.