Nálezy tvora, o kterém žertem mluví také jako o mláděti brněnského draka, nedávno představil paleontolog Štěpán Rak. „Objevené zvíře mělo délku asi patnáct centimetrů a pevný krunýř. Jeho ocas se podobal račímu a tvor měl protažená klepeta s velmi ostrými zuby,“ popsal objev odborník.

Podle dochovaných zkamenělin rostla ze spodní části těla tvorovi řada končetin. Již dříve našli paleontologové úlomky podobného zvířete, až současné výzkumy Rakových kolegů Tomáše Viktorýna a Petra Valacha ale odhalily v lomu hned tři dobře zachovalá těla a zbytky dalších.

Zkamenělá zvířata objevili výzkumníci před rokem a půl a nedávno Viktorýn také vytvořil model hádského tvora. „Podle modelu a srovnání se současnými živočichy se rozhodně nejednalo o dravce,“ dodal Rak. Domnívá se, že objevený živočich nedokázal rychle pronásledovat kořist. Hrozivě vypadající klepeta tak zřejmě sloužila při krmení se řasami.

Tvor na místě současného Brna žil v dobách, kdy vznikal Moravský kras. Jestli se jedná o samostatný druh, musí vědci ještě dokázat.

Podobné nálezy zvířete zvaného Angustidontus jsou známy z Polska, Běloruska nebo Spojených států. „Zvíře z lomu Hády má ale jiný typ ocásku, přičemž stavba ocasních ploutví Angustidonta je dobře popsaná. Pokud se prokáže, že nalezený tvor je z jiného rodu, tak by název Hadydontus byl namístě,“ zmínil Rak. Na prozkoumání nálezů spolupracuje jeho tým s experty z Francie a Polska.

Paleontologickému výzkumu na Moravě se Rak začal věnovat při studiu v Brně. „Například místní trilobiti jsou zajímaví tím, že jsou spíše malí. Průměrná velikost moravského trilobita je jeden až dva centimetry,“ poznamenal vědec.

Trilobiti objevení v Čechách mají až čtyřiceticentimetrový krunýř. Rozdíl vysvětluje Rak tak, že moravské zkameněliny pocházejí z období, kdy v mořích žilo více dravců a malé rozměry představovaly výhodu. Druhou příčinou bylo to, že v tomto období byla mořská voda chudší na kyslík.

Na tvora z lomu Hády se jednou zájemci podívají osobně v Moravském zemském muzeu, které mapuje mimo jiné rovněž moravskou paleontologii. „Počítáme s tím, že se několik zkamenělin tvora z Hádů stane součástí sbírek. A jsme domluvení, že pro dokreslení na místě časem lidé uvidí i model toho zvířete,“ řekla za muzeum Růžena Gregorová.