Běžně lékaři transplantují orgány od dárců s mozkovou smrtí. „Na rozdíl od nich je odběr od dárce s nebijícím srdcem boj o čas. Lékařský tým se snaží co nejvíc zkrátit dobu, kdy je orgán bez protékající krve a kyslíku,“ vysvětlil ředitel centra Petr Němec.
Na odběr orgánu mají lékaři podle Viktora Agalareva z Fakultní nemocnice Brno jen několik desítek minut. „Pro ledviny je to interval kolem sto dvaceti minut, pro játra třicet minut,“ řekl.

U podobných zákroků pacienta se souhlasem rodiny odpojí od přístrojů a počkají, až se zastaví srdce. „V tu chvíli je připravený chirurgický tým, který odebere orgán. Na jižní Moravě jsme jej takto získali poprvé,“ doplnila koordinátorka zákroku Lenka Telecká.
Loni provedli v centru 146 transplantací srdce, jater a ledvin. Potřeba orgánů významně převyšuje počet dárců. Nejvíce lidí nyní čeká na transplantaci ledviny. „Je to teď kolem sto padesáti pacientů. Padesátka lidí potřebuje transplantovat játra a čtyřicet srdce,“ vyčíslil Němec.

Čekat na nový orgán mohou lidé týdny, u neurgentních případů i roky. Rozdíl v čekání pak závisí na regionu. „Protože odběrová aktivita všude není stejná, liší se i čekací doby. Bohužel na jižní Moravě je i přes naši snahu odběrová aktivita nižší a pacienti na transplantace musí čekat déle,“ zmínil ředitel centra.

Z živých dárců nejčastěji k transplantaci svolí příbuzní nemocného, kteří darují ledvinu. „Do druhé skupiny patří mrtví dárci poté, co jim lékaři stanoví smrt mozku nebo zástavu srdce. Dárcem se stane člověk většinou po příhodě, která je velmi neočekávaná. Proto si velmi ceníme přístupu příbuzných, kteří dají souhlas k darování orgánů v těžké životní chvíli,“ řekl.

Souhlasí s tím i Jana Hajnovičová z Brna, které před čtyřmi lety transplantovali srdce. „Je úžasné, že jsou pozůstalí ochotní dovolit, aby orgány jejich blízkých posloužily nemocným. Jsem ráda, že toho lékaři dovedou využít a zvládnou tak těžké operace,“ řekla.

Listopadový úspěch přitom není jediný. V Brně má centrum už několik prvenství. „V roce 1995 jsme úspěšně provedli první transplantaci srdce u malého dítěte v České republice. V roce 1998 se nám pak podařilo transplantovat dva orgány – srdce a ledviny. O sedm let později jsme provedli první transplantaci tří orgánů současně. Šlo o srdce, játra a ledviny,“ popsal Němec.

Příští rok zase v Brně oslaví pětatřicet let od první transplantace jater. „Výročí je o to významnější, že se tento pacient stále těší výbornému zdraví. Do budoucna pak plánujeme více rozvinout program transplantací části jater,“ nastínil Němec.

Úspěchy brněnské transplantační chirurgie
• V roce 1995 provedli lékaři z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno první transplantaci srdce u malého dítěte v zemi.
• V roce 1998 se týmž lékařům podařilo transplantovat dva orgány zároveň – srdce a ledviny.
• V roce 2005 provedli v centru první transplantaci tří orgánů současně. Šlo o srdce, játra a ledviny.
• Koncem letošního listopadu se poprvé v kraji podařilo odebrat ledviny od dárce s již nebijícím srdcem.
Nedávné úspěchy v brněnské chirurgii:
• V prosinci 2016 lékaři ve Fakultní nemocnici Brno provedli jako první v České republice unikátní miniinvazivní operační ošetření zlomeniny hrudní páteře. Sloučili tak dvě operace do jedné doby.
• Počátkem letošního září voperovali lékaři z téže nemocnice osmiletému chlapci do spánkové kosti titanový nástavec pro speciální sluchadlo. Chlapci s těžkou vrozenou poruchou zvukovodů ojedinělou operací umožnili slyšet.