Jak se vám žije v Sokolnicích?

Žije se mi tady velmi dobře. Jsem původem z Brna. Přišel jsem z brněnské aglomerace právě sem s tím, že jsem měl malé děti a chtěl jsem, abychom žili ve větším klidu a měli možnost náš život prožít jinak než hekticky a komerčně. V tomto duchu jsme si vybrali právě tuto obec, kde jsem postavil rodinný dům. V tuto chvíli tady žiji víc než sedmnáct let a musím říct, že jsem maximálně spokojený.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Sokolnice se nachází hned za Brnem. Snažíte se přilákat nové obyvatele?

Máme několik desítek pobídek za měsíc na to, zda nejsou volné nějaké plochy na výstavbu rodinných domů. Dotazuje se spousta lidí, především z Brna, jestli bychom nevytvořili nějakou pobídku. Musím je zklamat, protože nevytváříme. Jako obec totiž chceme co nejvíce zkvalitnit bydlení a žití pro naše občany. Momentálně investujeme do věcí, které nás bezprostředně obklopují, ať už je to osvětlení, komunikace, chodníky. Neinvestujeme tak, abychom vytvářeli další plochy pro výstavbu rodinných domů s tím, že nemáme nachystanou infrastrukturu.

Plánují v obci stavět soukromí investoři?

Ano, jsou tady soukromí investoři, kteří tady budou stavět. Aktuálně zhruba pětadevadesát rodinných domů, a to už je velký zásah do obce. Chceme být o dva kroky dopředu a proto už v tuto chvíli připravujeme přístavbu základní školy i dalších dvou tříd mateřské školy, abychom byli nachystaní, až se lidé do těch pětadevadesáti domů nastěhují. Co si budeme nalhávat, důchodci to kupovat nebudou, budou to většinou mladé rodiny, u kterých se předpokládá, že budou mít malé děti.

Kdo je Libor Beránek

Narodil se v dubnu 1975 v Brně.

Vystudoval obor etopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Od začátku profesní kariéry byl úředníkem, působil jako vedoucí referátu sociálně-právní ochrany na úřadu městské části Brno-střed.

Starostou Sokolnic je druhé volební období, od roku 2014.

Ve volném čase se věnuje rodině, zahrádkaření, péči o domácí zvířata a sportu.

Kde tyto domy vyrostou?

V lokalitě Šlapanická vedle bývalých kasáren.

Neobáváte se zvýšené dopravní zátěže?

Samozřejmě se obáváme. Bude to vyžadovat úpravu komunikací. Ulice Václava Haňky má už dnes vydané stavební povolení. To je problém, který na sebe jako vedení obce bereme. Bývalý starosta v tomto s úsměvem rád říká, že je rád, že už není na pozici starosty, protože v dané situaci, když si člověk hodí korunou, budou obě řešení špatně.

Jak to myslíte?

Pokud novou komunikaci nevybudujeme, stroje a auta, které se na výstavbě budou podílet, ještě více stávající podobu silnice poškodí. Když ulici zase vybudujeme a opravíme, nová ulice dostane obrovskou zátěž a zřejmě dojde k nějakému poškození právě tím, že se lokalita bude zastavovat. Ať to bude jedna nebo druhá varianta, nebude to dobře. V tuto chvíli je to na nás, nicméně připravujeme rekonstrukci ulice Václava Haňky, což je páteřní komunikace, která k lokalitě povede.

Měli jste nějaké požadavky na investora kvůli plánované výstavbě?

Při podpisu smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktuře, což je bývalá plánovací smlouva, kterou jsme s investorem uzavírali, bylo jednou z našich podmínek, že tato lokalita bude zokruhovaná. Tedy, že v rámci lokality bude vybudovaná další komunikace, která odvede poměrnou část aut z lokality i druhou stranou. Nebude se jezdit pouze po Šlapanické ulici, ale v rámci celého areálu vznikne další komunikace, která poměrnou část aut bude odvádět druhou stranou.

Máte plány na další využití areálu bývalých kasáren?

Ano, máme. V tomto směru se domlouváme se zastupiteli. V září loňského roku jsme na zastupitelstvu schválili změnu územního plánu. Jedním z bodů právě tohoto návrhu bylo změnit způsob využití areálu. V současné době je v územním plánu veden jako lokalita pro výstavbu rodinných a bytových domů. Domluvili jsme se na tom, i s ohledem na skutečnost, že hned vedle bude probíhat výstavba pětadevadesáti domů, že tento areál změníme v územním plánu na lokalitu pro sport, občanskou vybavenost a řekněme zeleň. Abychom tak už nepodporovali další masivní výstavbu, ale udělali něco pro občany. Aby měli kam chodit, děti měly volnočasové vyžití a mohla tam vzniknout občanská vybavenost.