Na většinu z desetimilionových nákladů žádá obecní úřad o dotaci.