Využitá technologie podstatně zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění, IVF je dosud nejefektivnějším způsobem léčby neplodnosti. Nová technologie je chráněná patentovou přihláškou. „Zjednodušeně řečeno, je součástí diagnostického testu, který předpoví aktuální připravenost žen na proceduru umělého oplodnění a společně s unikátním způsobem výběru vhodného embrya tím zvýší úspěšnost celého procesu,“ vysvětlila docentka Miroslava Rabajdová z Ústavu lékařské a klinické biochemie univerzity v Košicích.

Metoda IVF (neboli in vitro fertilisation) je jedna ze základních metod asistované reprodukce, která se používá při léčbě neplodnosti. Princip spočívá v oplodnění vajíčka partnerky spermií partnera mimo tělo neboli in vitro.

Problém neplodnosti se týká hlavně žen nad čtyřicet let, kterým se s věkem snižují šance na otěhotnění i prostřednictvím umělého oplodnění. Na úspěchu se jako vědec podílel také Ondřej Slabý, který je přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovi univerzity.

Inovativní technologie spočívá v odběru biologického materiálu bez jakéhokoliv poškození embrya. „Věřím, že kombinace molekulárních metod a využití umělé inteligence v biomedicíně dokáže přinést lepší zdravotní péči a vyšší kvalitu života nejen pro mnohé neplodné páry, ale i pro nás všechny,” prohlásila docentka Katarína Šoltys z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského.

Část experimentálního výzkumu se odehrála také v laboratořích Masarykovy univerzity. „Je velmi důležité, aby univerzity na poli výzkumu spolupracovaly a akademické poznatky propojovaly s komerčním sektorem. Právě to je základem řešení celospolečenských problémů, jak dokazuje případ nové technologie IVF,“ komentoval převod práv k vynálezu inovativní technologie prorektor Masarykovy univerzity Martin Kvizda.