Velký skatepark o rozloze 810 metrů čtverečních je určený už pro zkušenější milovníky skateboardu a tvoří jej zhruba třináct překážek. Menší skatepark je určený zejména pro mladší jezdce na koloběžkách a skateboardech. Tvůrci jej navrhli do trojúhelníkovitého půdorysného tvaru a jeho plocha je 158 metrů čtverečních. „Historie českého skateboardingu se datuje k roku 1977 a jako volnočasový sport je čím dál oblíbenější, nyní už je z něj i olympijský sport. I proto jsme se rozhodli vybudovat skatepark na Starém Brně. Sportoviště tohoto typu zde dlouhodobě chybí,“ sdělil radní Brna-střed pro oblast investic a správu bytových domů Ivo Komárek.

Městská část do vybudování skateparku investovala téměř 6,6 milionu korun.

Parkové úpravy okolní zeleně navázaly na prostor skateparku. Úpravy se dotkly i povrchu původního travnatého hřiště na míčové hry. Na místě je workoutové sportoviště, v parku jsou nově stoly, lavice a také veřejné ohniště. Plochu workoutového hřiště spojuje dřevěné schodiště z akátového dřeva, které využívá terénní modelaci a může sloužit i k posezení.

Pěšina vedoucí od zdi kláštera na Trýbovu ulici má nově mlatový povrch a je ohraničena rovněž akátovými trámy. Návrh parkových úprav vzešel z dílny známé zahradní architektky Evy Wagnerové spolu s Ivanem Zbořilem. „Skatepark, workoutové a multifunkční hřiště jsou první vlaštovky ve výrazné přeměně zapomenuté lokality nad starobrněnským klášterem, která, věřím, bude dobře sloužit pro sportovně rekreační aktivity místních obyvatel. V příštím roce zrekonstruujeme vyhlídku při Tomešově ulici a dále pracujeme na přípravě výstavby dětského centra. V budoucnu se tyto aktivity v zeleni propojí pěšími cestami s novým parkem na Žluťáku, který spojí Staré Brno s Masarykovou čtvrtí,“ nastínil radní Brna-středu pro oblast výstavby a územního plánování Petr Bořecký.

Parkové úpravy a vybavení mobiliářem si vyžádaly investici ve výši 2,4 milionu korun. V příštím roce má na stávající parkové úpravy zeleně mezi Trýbovou a Tomešovou ulicí navázat druhá etapa projektu. Zahrnuje modelaci terénu, sadové úpravy, dosadbu dřevin a lučních trávníků a regeneraci stávající vyhlídky, součástí je sestupové schodiště k panelové cestě při zahrádkách a doplnění mobiliáře.