Město ustoupí z plánovaných dvacetiprocentních škrtů příspěvkovým organizacím na příští rok. Že budou škrty nižší, informoval na úterním zasedání městského zastupitelstva radní a šéf brněnské ODS Pavel Blažek. „Byla to pouze předběžná varianta, od níž radní po demokratické diskusi odstoupili,” sdělil Blažek.

Původní návrh, který počítá se snížením provozních dotací pro příspěvkové organizace o dvacet procent, schválili radní 19. října. Proti tomu se ale ohradili divadelníci protestním pochodem, peticí a o přehodnocení škrtů požádali znova i na úterním zasedání. Hana Procházková z Janáčkovy opery Národního divadla Brno, která za operu vystoupila, kromě požadavku zastupitelům poděkovala, že odmítli návrh na dočasné pozastavení souboru Janáčkovy opery.

Tuto možnost navrhl jako jedno z řešení ředitel Národního divadla Brno Daniel Dvořák. „Ředitel Dvořák se nepostavil za své zaměstnance a jeho hospodaření v divadle je neprůhledné. Namísto zapojení místních režisérů si navíc zve nákladné zahraniční hosty. Proto žádáme jeho odvolání z funkce,” přednesla zastupitelům Procházková.

Dvořák se proti jejím slovům ohradil. „V České republice není opera, která by dávala větší prostor svým režisérům, než je Janáčkova. Evropské hosty si ale musíme zvát, pokud se chceme rozvíjet. Většina zaměstnanců divadla stojí a mnou,” prohlásil Dvořák, čímž si vysloužil nesouhlasné mručení.

Protest v maskách

Proti snižování příspěvků přišli promluvit i další divadelníci, někteří z nich přišli na Novou radnici v divadelních maskách. Zástupce divadla Husa na provázku přečetl svůj projev za doprovodu houslí a zpěvu, kterým zároveň tak pozval diváky na novou hru.

Podle zastupitele ODS Stanislava Michalíka jsou ale protesty divadla Husa na provázku nepochopitelné. „Ze všech brněnských divadel dostává právě Centrum experimentálního divadla, pod kterou Husa na provázku spadá nejvyšší příspěvek v přepočtu na hlavu,” upozornil Michalík. Intendantka divadla Eva Yildizová s ním ale nesouhlasí. „Michalíkův propočet je neprůkazný. Nezohledňuje totiž například profese, pro které z úsporných důvodů lidi najímáme nárazově. Nejsou tak započítané v celkovém počtu úvazků,” vysvětlila Yildizová.

Rozhodnutí o snížení škrtů pro příspěvkové organizace ocenil lídr zelených Martin Ander. „Jsem rád, že už rada nepočítá s dvaceti procenty. Poslední usnesení rady s nimi ale stále počítá. Takže věřit můžeme ale i nemusíme,“ upozorňuje.

O konečné podobě škrtů má město rozhodnout až příští měsíc. Opozice chtěla ve speciálním bodu jednat o rozpočtu už na úterním zasedání. „Na příští schůzi, kdy se má schválit rozpočet, bude pozdě na řešení podrobností,” mínil Ander. Koalice však bod na program nepřipustila.

ONLINE

12:02 - Zastupitelé odcházejí na oběd.

10:40 -Po přestávce je už jednání klidnější.

10:39 - Primátor Onderka se vyjádřil k návrhu některých kulturních institucí řešit finanční problémy úvěrem. "Z ekonomického hlediska to není moc vhodné. Pokud si ale budou brát půjčky pak jedině za levný, takřka nulový úrok," sdělil Onderka.

09:49 - Zastupitelé odhlasovali i deklaraci vládě neměnit rozpočtové určení daní tak, že by to postihlo brněnskou kulturu. Naopak pod stůl shodili návrh Strany zelených uložit radě hledání úspor v kultuře bez narušení kvality. Těsně. Pro bylo devatenáct zastupitelů, zdrželo se dvacet.

Čtěte také: Zastupitelé protestují proti rozpočtovému určení daní

09:45 - Dvě deklarace vládě a kraji zastupitelé jednohlasně schválili. Proti byl jen jeden. "Omlouvám se, jsem slabozraký. Jinak jsem samozřejmě pro," říká zastupitel ČSSD Pavel Sázavský.

09:43 - Slovo si vzal Daniel Rychnovský z KDU-ČSL. „Nedostáváme materiály k rozpočtu a nedostáváme se ke slovu. Koalice si své prosadí svojí silou,“ říká Rychnovský.

09:40 - Onderka se vrací k návrhu opozice jednat o rozpočtu a tvrdí, že opoziční hlasy k rozpočtu vnímá. „Posíláte mi připomínky maily i smskami a ptáte se na rozpočet. Odpovědnost je natolik silná, že je pro mne zásadní věcí se tímto zabývat. Ale projednávání takto předem na zastupitelstvu je spíše PR opozičních stran,“ řekl primátor.

09:23 - Michalík tvrdí, že nechápe protesty divadelníků z Husy na provázku. „Dostávají 340 tisíc korun na hlavu na rok a starají se jen o jednu budovu. Městské divadlo se stará o dvě a dostává 330 tisíc, Národní pak o tři budovy a má 340 tisíc. Husa na provázku se tak má nejlépe,“ uvedl Michalík. Doplnil, že v Praze mají dotaci asi 280 tisíc.

08:19 - Mluví opět Michalík. „Pobavilo mne to. Takže úspěchy jsou lidovců a neúspěchy celé koalice,“ ironizuje zastupitel ODS.

09:18 - Lidovec Rychnovský reaguje na Michalíka. „Není to pravda, kultura nebyla jen lidovců ale vždy celé koalice. Navíc až do krize v roce 2008 nebyl v kultuře problém. Není také pravda, že bychom neprosazovali vícezdrojové financování. V minulosti o něm jednal i parlament. Brněnské filharmonii to uniklo jen těsně. Hlasy poslanců ODS,“ upozornil Rychnovský.

09:16 - Mluví primátor Onderka. Podle něj se provozní peníze na kulturu stále navyšují. Každý Brňan tak na kulturu dává stále více. „Jednal jsem s představiteli kulturních institucí a všichni mají zájem zachovat úroveň kvality a zároveň šetřit,“ řekl.

09:07 - Slova se chopil Martin Ander (Strana zelených). „Jsem rád, že už rada nepočítá se dvaceti procenty. Ale poslední usnesení rady s nimi stále počítá. Takže věřit můžeme ale i nemusíme,“ upozorňuje.

09:06 - Mluví šéf brněnské ODS Pavel Blažek. Nejprve oceňuje opoziční práci Martina Andera. Je nesmyslné se bavit o dvaceti procentech. V radě se už jedná o jiných číslech,“ říká Blažek. Vrací se i k řediteli divadla. „Dvořák má za úkol divadlo stabilizovat a uvidíme zda se mu to podaří,“ uvedl Blažek.

09:01 - Libor Šťástka vyzval zastupitele TOP 09 aby apelovali ve prospěch brněnské kultury na "svých" ministerstvech kultury a financí.

08:59 - Mluví zastupitel ODS Stanislav Michalík. Obrací se na bývalého náměstka pro kulturu Rychnovského „Krize trvá od roku 2008. V minulosti měli kulturu pod sebou jen lidovci. Co jste udělali, aby například Národní divadlo nebylo placeno jen městem, ale i státem? A proč zástupci TOP 09 neapelují na svého ministra, aby neprosazoval rozpočtové určení daní podle nějž má Brno přijít o miliardu? Nepolitikařme a užívejme zdravý selský rozum.,“ vyzývá Michalík.

08:54 - Pokračuje bod projednávaný před připomínkami občanů.

08:53 - Mluví Jiří Jakubec z brněnské filharmonie. „Naše výkony jsou srovnávány s českou a evropskou špičkou, přesto zaostáváme 2000 pod průměrnou mzdou a 5000 pod mzdou v pražské filharmonii. Sedmnáct tisíc hrubého nemotivuje mladé umělce. Pokud se budou honoráře ještě snižovat, budou mít zájem jen levnější a horší hudebníci,“ říká Jakubec.

08:49 - Onderka se brání. „Každý občan má názor jiný. Ale teď se bavíme o provozních prostředcích. Mluvíme o 210 milionech na provoz. Když připočítáme investice, musela by to být miliarda." tvrdí Onderka. Beránková se snaží reagovat, ale Onderka jí to s odvoláním na jednací řád nedovoluje.

08:46 - Mluví Taťjána Beránková. “Jsem běžná občanka a ne zaměstnankyně divadla. V každé domácnosti vědí, že je nemoudré vyhazovat peníze za zbytečnosti,“ říká. Kritizuje podle ní zbytečně utracené peníze za orloj, nevýrazné sochy a infostánek v České ulici.

08:45 - Primátor Roman Onderka poděkoval za kulturní vložku.

08:44 - Mluví zástupce divadla Husa na provázku. Zve na novou hru za zpěvu herců divadla. A cituje podporu, kterou vyjádřily divadlu české kulturní osobnosti. Jeho proslov doprovází i hra na housle. I on sklízí potlesk.

08:43 - Ředitel Daniel Dvořák reaguje. „Je to jen dojmologie. Není v Česku opera, která by dala prostor většímu množství mladých místních režisérů, než my. Abychom šli nahoru, musíme samozřejmě zvát i zahraniční hosty. To co řekl Věžník, je snaha zachovat místa těm, kteří už nemají dostačující kvality,“ brání se Dvořák. Sklízí pískot a nespokojené hučení.

08:41 - Odvolání ředitele prosazuje i režisér Václav Věžník. „Dvořák najímá lidi mimo Brno. Přitom divadlo bylo na vzestupu vždy patriotismem místních,“ řekl Věžník.

08:36
- Slovo má Hana Procházková šéfka odborů ND Brno. „Děkujeme za přehodnocení záměru zrušit operu. I tak navrhujeme zmenšení úspory 20 procent. Snažili jsme se vše zvážit zodpovědně. Jsme schopni snést úsporu 5-6 procent. Větší by už ale zapříčinily nezvratné zhoršení kvality.
Kromě toho požadujeme odvolání ředitele Dvořáka,“ tvrdí Procházková. Upozorňuje, že petici za záchranu divadla už podepsalo 23 tisíc lidí.

08:34 - Začaly připomínky občanů.

08:31
- Slovo si vzal Martin Ander. Pro aktuální situaci je nereálné že se financování změní hned. A my teď musíme řešit co bude v roce 2012," říká a navrhuje pověřit radu hledáním úspor jinde. I on sklidil potlesk.

Čtěte také: Zelení: Bez kávy a kopírek zachráníme divadla

08:28
- Přednostně se projednává bod 92. Tedy návrh koalice. "Zažíváme diskuzi na téma úsporná opatření. Je ten správný čas vyvolat debatu s krajem a ministerstvem kultury na financování kulturních institucí. Je to téma na kterém se snad shodneme. Nemusíme mít stejný názor na čem šetřit, ale můžeme se shodnout na tom, že je potřeba více peněz. Jestliže návštěvnost institucí tvoří ze čtyřiceti procent mimobrněnští, je zřejmé, že by tomu měla odpovídat finanční podpora ze strany ministerstva a kraje. Ta ale neodpovídá. Je jen dvě procenta. Chceme aby kraj a stát se nebránily změně financování a byli ochotni jednat o změně. " uvádí šéf klubu zastupitelů ODS Libor Šťástka.

08:24 - Návrh opozice zastupitelé nepřijali. Pro jich hlasovalo 19, proti 9 a zdrželo se 22. Zastupitelé naopak odkývli zařazení návrhu koalice na vícezdrojové financování kultury. V něm zastupitelé chtějí apelovat na kraj a vládu aby se ve větší míře podílely na financování brněnské kultury.

08:19 - Zelený lídr Martin Ander navrhuje zařadit na jednání zastupitelstva bod k připravovanému rozpočtu. "Plánované škrty až dvacet procent ohrožují samotnou existenci některých kulturních souborů. K rozpočtu nemáme možnost se vyjadřovat jinak než na zastupitelstvu. Abychom mohli dávat svoje návrhy je třeba to udělat už dnes. Za měsíc těsně před schvalováním rozpočtu pro to prostor nebude. To bychom byli obviněni, že to je pozdě," říká Ander. Dodává, že to je návrh všech opozičních klubů. Sklízí potlesk.

08:10 - Primátor Roman Onderka zahájil jednání zastupitelstva.

08:07 - V osm hodin doputovali do sálu i divadelníci. Mají transparenty Janáčkova opera Brno a Filharmonie Brno. Někteří přišli v kostýmech. Stojí podél stěn, protože místa pro hosty jejich počtu nestačí.

08:04 - Sál zastupitelstva se začal plnit asi deset minut před osmou. Zatím především jen zastupiteli. Lídr zelených Martin Ander a šéf lidovců Daniel Rychnovský se několik minut domlouvali. Opozice chce totiž mimořádně navrhnout nový bod jednání týkající se rozpočtu a především plánovaných škrtů.

ČTĚTE: Divadla: Škrty vyřešíme půjčkou

PETR JEŘÁBEK
ANNA FAJKUSOVÁ