Malba na zdi radnice vznikla za války. „Objekt radnice zabrali okupační vojáci a na stěně místnosti vytvořili několikametrovou malbu oslavující nacismus. Nástěnná malba je vyhotovená na celé ploše stěny a obsahuje výjevy s postavami hitlerjugend, nacistického vojska nebo dělníků s charakteristickým arijským výrazem,“ popsal Doležel.

Po skončení války dělníci malbu překryli a objevili ji až restaurátoři v roce 1987. Kvůli tématu ji však raději zakryli. Jeden z nich, Jan Knorr, ale začal pátrat v archivech a nalezl fotografii zakryté malby z roku 1941.

Němečtí okupanti za války zabrali v Brně řadu budov. „Například dnešní Právnická fakulta ve Veveří byla úřadovnou gestapa,“ uvedla na internetové encyklopedií Brna Jitka Šibíčková. Právě i v této budově se nalezly nacistické výjevy.