Za viaduktem v Uhelné ulici vznikne na nábřeží Svratky rozlehlý park s novým ramenem řeky nabízejícím mnoho vytvořených meandrů. „Velká plocha věnovaná zeleni a rekreaci bude za zvýšené hladiny pomáhat se zadržováním vody. Součástí bude také nová lávka pro pěší propojující oba břehy,“ uvedla v pátek za Kancelář architekta města Brna tamní mluvčí Šárka Reichmannová.

Budoucí podoba nábřeží Svratky v úseku mezi Riviérou a mostem u Uhelné ulice.
Co když Brno zaplaví velká voda? Nový matematický model ji pomůže předvídat

U řeky Svitavy naopak vznikne podjezd pro cyklisty i chodce, v navazujícím úseku pak přibydou nová místa pro odpočinek a sportovní aktivity. Chybět nebude ani molo na řece nebo přírodní amfiteátr. „Cílem je ochránit město před velkou vodou tak, aby vzniklá opatření přílišně nenarušovala přírodu. Zároveň chceme umožnit rozvoj v lokalitách, které jsou nyní v uvozovkách blokované stanoveným záplavovým územím,“ sdělil městský architekt Michal Sedláček.

Nové rameno na řece Svratce by mělo v okolí brněnské Trnité umožnit lepší zadržování vody, protipovodňovou ochranu na Svratce i Svitavě vytvoří snížené bermy, valy a nízké zídky. Právě ty umožní rozvoj přilehlým částem města. V současnosti pracují odborníci na projektové přípravě, s výstavbou by se mělo začít za dva roky.