Součástí projektu modernizace trati do Židlochovic byla i akustická studie, která navrhla protihluková opatření zajišťující dodržení hlukových limitů ve venkovním prostoru okolních obytných staveb. Vznikly standardní protihlukové stěny, ale i to je málo. Z dodatečných měření vyplynulo, že v nejexponovanějším místě je limit překročen o téměř deset decibel.

V Židlochovicích v neděli otevřeli nový vlakový terminál. Na tamní nádraží přijel vlak poprvé po čtyřiceti letech.
Hluk na vlakovém nádraží v Židlochovicích: trať není ani po roce zkolaudovaná

Zdrojem hlukové zátěže ale podle železničářů nejsou projíždějící soupravy, u kterých vzniká hluk v místě kontaktu kolo/železnice, ale technologické jednotky umístěné na střeše souprav RegioPanter. „Jde o využití režimu takzvaného aktivního odstavení, kdy dochází k vytápění a chlazení soupravy a zabraňuje se také zamrznutí vodního okruhu. To vše umožnuje strojvedoucímu okamžitý odjezd. Klíčové je, že u tohoto typu souprav jsou zmíněné technologie umístěny na střeše, asi čtyři metry nad kolejnicí. Hluk se tak dostává nad protihlukovou stěnu a šíří se do okolí," přiblížil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Vozy Českých drah podle jejich mluvčí Gabriely Novotné obecně splňují platné hygienické normy hluku. „Jinak tomu není ani u jednotek RegioPanter. Současně při aktivním odstavování vozidel přijímáme opatření, kdy budou tato zařízení zapnuta pouze na nezbytně nutnou dobu. Například při vytápění interiéru dochází k aktivaci při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu," uvedla. Obdobné je to podle ní i při klimatizování vnitřních prostor vozu, kdy se chlazení aktivuje pouze při překročení nastavené teploty.

Správa železnic vypsala soutěž na zpracovatele projektové dokumentace, která by řešila možnosti technické ochrany před nadměrným hlukem z odstavených souprav v železniční stanici. „Součástí zakázky je i projednání navržených opatření s dotčenými orgány státní správy, samosprávou a krajskou hygienickou stanicí, aby se prokázala vhodnost takového protihlukového opatření," podotkl Gavenda.

V noci v Černovicích a ráno v Komíně pomáhali hasiči u vodovodních havárií.
VIDEO: Havárie vodovodu zastavila šaliny do Bystrce. Provoz už obnovili

V případě kladného projednání a získání povolení železničáři předpokládají zahájení stavby protihlukových opatření ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.