Ve svém šetření se veřejný ochránce práv bude zabývat postupem jednotlivých úřadů. Oslovil brněnský magistrát, městskou část Brno-střed, Národní památkový ústav i ministerstvo kultury, aby mu poslaly dostupné podklady.

Podle dostupných informací začal proces zpamátnění vily v prosinci 2020. V únoru 2021 nicméně zmizela část stavby v podobě neorenesanční dřevěné verandy, došlo k mechanickému odstranění bohatého neorenesančního architektonického tvarosloví průčelí a postupně také k odstranění střech na objektu.

Nikoliv zub času, ale záměr developera zlikvidoval neorenesanční vilu v brněnské ulici Hlinky. Po někdejší architektonicky hodnotné stavbě dnes na adrese Hlinky 40 najdou lidé jen sutiny.
Zbyly pouze sutiny: podívejte, jak bagry zdemolovaly vilu u výstaviště v Brně

Při zahájení řízení o prohlášení nemovitosti za kulturní památku přitom ministerstvo kultury vždy vlastníky upozorní, že až do skončení řízení mají povinnost chránit stavbu před poškozením nebo zničením.

Bytový dům

Cílem šetření je zmapovat a posoudit zákonnost postupu úřadů a zjistit, jak by v budoucnu mohly úřady podobným situacím předcházet. Ombudsman chce také zjistit, jestli stávající právní úprava zejména zákona o státní památkové péči obsahuje účinná pravidla ochrany staveb, které nejsou kulturními památkami, avšak mají nespornou historickou hodnotu.

Místo historické stavby má vyrůst menší bytový dům. „Stav aktuálně zničené stavby dospěl do bodu zániku především vinou snahy vlastníka historický dům odstranit. Pokud budově sejmete střechu a obnažíte její zdivo povětrnostním vlivům, výskyt statických poruch, rozpadu stavebních konstrukcí zatékáním nebo mrazem nastane brzy,“ stěžoval si před pár měsíci Aleš Homola z Národního památkového ústavu.

Areál bývalé textilní továrny Mosilana.
Naděje pro brněnskou Mosilanu: investor počítá s jejím částečným zachováním

Podle tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky už vilu nešlo zachránit, majitel současně postupoval v souladu se znaleckým posudkem, jenž argumentoval hrozbou zřícení zdí do uliční části.