V takové situaci je téměř devět tisíc brněnských rodin, které už jedenáct let čekají na to, až jim přijde do schránky dopis, ve kterém jim úředníci sdělí: do několika měsíců se rozhodněte: Váš dům prodáváme.

„Do konce roku chci tento problém odstranit. Na internetu se objeví seznam domů určených k prodeji, ve kterém bude napsané, kdy se dům bude prodávat,“ prohlásil majetkový náměstek primátora Oliver Pospíšil.

Město má v plánu prodat ještě více než tři sta padesát domů. Do roku 2010 chtějí úředníci oslovit všechny nájemníky a tři sta padesát domů jim ke koupi nabídnout.

„Seznam vypracujeme tak, aby z něj mohli lidé vyčíst, ve kterém roce a ve kterém pololetí budeme jejich dům prodávat,“ vysvětlil vedoucí odboru dispozic s majetkem Jiří Lahoda. Materiál do čtrnácti dnů připraví členové bytové komise, kteří jej předloží radním.
„S touto myšlenkou souhlasím. Musíme si ale také uvědomit rizika. Dokument nemůže být stoprocentně závazný,“ řekl předseda bytové komise Pavel Březa. Podle Pospíšila materiál nebude pro zastupitele dogma. „Úředníci budou tento seznam brát na vědomí a budou se snažit připravit prodej podle plánu. Lidé ale musí počítat s tím, že se může plán změnit,“ dodal Pospíšil.

Už teď je jisté, že například lidé z městské části Brno – sever se nemůžou spolehnout na seznam domů doporučených k prodeji. Zastupitelé totiž chtějí na jaře vyškrtnout osmdesát domů, které se rozhodli, i přes své původní rozhodnutí, neprodat.
„Před dvěma lety jsme navrhli zprivatizovat sto třicet domů k prodeji. Tento plán ale změníme. Chceme prodat jen padesát,“ prohlásil starosta Brna – sever Leo Venclík.

Městská část si podle něj chce nechat šest tisíc bytů a dalších pět set prodat. „Nájemníkům nabídneme pouze ty domy, které mají zhoršenou statiku a také domy s méně než pěti byty,“ uvedl Venclík. Městská část by podle něj prodejem bytů za nízké ceny nájemníkům přišla o peníze.

Podle Pospíšila se ale zastupitelé městské části musí připravit na odpor ze strany nájemníků. „Podobně teď vrcholí spor mezi městskou částí a nájemníky v Dubové ulici. Ti se teď obrátili dokonce na primátora a chtějí zvrátit rozhodnutí zastupitelů městské části,“ připomněl Pospíšil.
Lidé, kteří čekají na prodej obecního domu, ve kterém bydlí se na seznam s určením termínu prodeje těší. „Už několik let víme, že byt je na prodej. Harmonogram nám určitě pomůže v dalším rodinném plánování,“ řekl například Zdeněk Čurda.