Do místní základní školy dorazilo vyjádřit svůj názor na úpravu prostoru několik stovek lidí, kteří bydlí v okolí. Shodovali se hlavně v tom, že jim chybí místo pro setkávání a komunitní život. „Chceme tady víceúčelový sál, který vznikne v areálu Lerchova. Usilujeme o něj už dlouhodobě ,“ poznamenala přímo na debatě místní obyvatelka Denisa Hobžová, která bydlí v Lerchově ulici.

Setkání uspořádala Kancelář architekta města Brna, která v květnu vyhlásí urbanisticko-architektonickou soutěž na budoucí podobu náměstí Míru. Od místních lidí sbírala podněty, jak prostor vnímají a co by tam chtěli mít. „Veřejné jednání nám posloužilo jako sběr názorů a informací, které vyhodnotíme spolu s anketou na internetu, abychom měli zadání soutěže podložené informacemi od místních obyvatel," vysvětlil městský architekt Michal Sedláček.

Po úvodu jednání se lidé rozdělili do čtyř skupin, aby každý mohl říct svůj názor na úpravy centrálního prostoru Masarykovy čtvrti, které si tam v budoucnu přejí. Obyvatelé si pochvalovali třeba dobré napojení městské hromadné dopravy z náměstí. Mnozí by také neradi měnili současnou dopravní podobu náměstí, protože zatáčky na náměstí slouží jako přirozené zpomalovače. Častou výtkou ze strany místních byl i poznatek, že prostor v současné době neplní funkci přirozeného místa pro pořádání sousedských akcí pro lidi žijící v okolí.

Součástí zadání soutěže bude i využití sousedního bývalého vojenského areálu v Lerchově ulici, který má vytvořit se současným náměstím jednotný celek. „Odmítáme, aby tam vznikl obytný dům. Dávat byty do posledního volného prostoru v okolí, který je i přirozeným centrem, je nesmysl. Byty znamenají více aut a zvýšení dopravního zatížení. Už teď je to území dopravou přetížené,“ sdělil na jednání jeden z místních František Piliar.

Kromě bývalého areálu budou zapojení soutěžící ve svých návrzích řešit stávající parčík, budovu obchodu, prostor okolo tramvajové smyčky, dopravní křižovatku a přiléhající parkoviště. Poznatky získané od tamních obyvatel na čtvrteční debatě pracovníci Kanceláře města Brna vyhodnotí a promítnou do zadání soutěže. Ještě předtím ale v dubnu s podobou zadání soutěže seznámí místní obyvatele na dalším veřejném jednání.