Podle Brňanky Heleny Kostečkové zmizela vlivem obnovy zhruba polovina zeleně, která v místě dříve rostla. „Nejvíce nás mrzí ta očesaná zeleň, hlavně zmizelé travnaté plochy. Nevím, co projektanta k tomuto kroku vedlo. Stromů mohlo být vysazeno více,“ povzdechla si Kostečková.

Problematické jsou dle ženy rovněž kruhové lavičky, které lidem neposkytují dostatečnou oporu zad. „Možná by stačilo na nová kruhová sezení přidělat dvě až tři opěradla pro potřebné obyvatele. Dalším problémem jsou sice designově pěkné odpadkové koše, ale kapacitně nevyhovující. Musí jich být více, nebo je potřeba je častěji vyvážet,“ doplnila Kostečková.

Řešením by však již zanedlouho měly být podzemní kontejnery na tříděný odpad, které v místě vzniknou jako součást druhé etapy revitalizace nároží. Přibude rovněž množství další zeleně. „Podél chodníku mezi kolmými stáními osadíme vzrostlé stromořadí tvořené čtyřmi okrasnými třešněmi,“ vyčíslil městský radní pro územní plánování Petr Bořecký.

V plánu je dále úprava a změna organizace parkoviště v Šumavské ulici, které zahrne devatenáct parkovacích stání včetně míst pro invalidy. Změní se i systém vjezdů a výjezdů z parkoviště, řidiči nově projedou ze Sevřené ulice, čímž má klesnout počet nebezpečných situací. Ty dosud vznikaly hlavně při vyjíždění přímo do křižovatky Šumavské a Kounicovy.

Plácek mezi Kounicovou a Šumavskou ulicí v Brně se v uplynulých týdnech měnil před očima. Brňany po první etapě oprav mrzí nedostatek zeleně. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Na terasu u brněnského magistrátu vyveze Brňany po dokončení druhé fáze revitalizace výtah. Boční výtahové stěny zkrášlí v budoucnu popínavé rostliny. V současné době čekají představitelé města na schválení projektové dokumentace, stavební práce v místě znovu začnou přibližně za rok.