Děti využívají dvě prostorné herny a učebnu pro potřeby výtvarných a hudebních činností. Na budovu školky bezprostředně navazuje zahrada s herními prvky a školní hřiště. Vybavení žákům umožňuje rozmanité pohybové aktivity.

jejich vzdělávací program má zárodek v daltonském programu, který vede děti k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci a umožňuje plynulý přechod žáků do prvního ročníku základní školy. Autorkou daltonského plánu je američanka Helen Parkhurstová. Poprvé jej vyzkoušela v roce 1920 ve škole Dalton.

Mozková kapacita

Žáci a učitelé jsou zapojení do projektu Mensy České republiky. Práce jejich odborníků vede ke zvyšování efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Ve spolupráci s Mensou představitelé školy otevřeli klub Zvídálek. Navštěvují ho nejenom děti z mateřské školy Křídlovická, ale i z jiných částí Brna.

Všestranný rozvoj žáků zajišťují i další aktivity. Spolu s učiteli navštěvují třeba divadelní a filmová představení. K dispozici mají také keramickou dílnu , kurzy flétny či tancování.

Firma Zetor, tradiční brněnský výrobce traktorů. Ilustrační foto.
Záchytné stání u Zetoru vznikne do konce roku