Třídy jsou uspořádané na pracovní a herní centra. „Ve třídách jsou také centra relaxační a odpočinková s válecím pytlem, gymnastické míče, molitanové kostky a kuličkový bazén,“ uvedly učitelky mateřské školky.

Součástí budovy je i školní kuchyně. Děti obědvají od dvanácti hodin a poté následuje odpočinek. Kuchařky připravují jídla také žákům z ostopovické základní školy.

Děti využívají také možnosti vyžití v přilehlé venkovní zahradě. „Zahrada je vybavená pískovištěm, altánkem se stolky a magnetickou tabulí, brouzdalištěm pro letní otužování dětí, konstrukcí na zavěšení houpačky a lana,“ poznamenaly učitelky.

Vrbičkový tunel

V roce 2004 vypracovala vedoucí učitelka mateřské školy projekt na přírodní školní zahradu. Dělníci na úpravách začali pracovat další rok. Za pomoci rodičů zaměstnanci školky upravili terén s umělým kopečkem, založili bylinkovou skalku a vrbičkový tunel.

Představitelé školky učí děti podle motta „Člověk čím je lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody. Láska k přírodě by se měla dětem vštěpovat jako jedna z nejdůležitějších vlastností člověka,“ které uvedl Jan Amos Komenský.

Hlavní myšlenkou vzdělávacího programu je probouzení a vytváření citového vztahu přírodě, všemu živému, k výtvorům lidské práce a respektování krásy vyšlé z přírody.

Ve školce proto dbají na enviromentální výchovu. „Dětem nenabízíme pasivní sledování televize, videa, či počítače, ale aktivní poznávání, spojení teorie s praxí, činnosti a praktika pozorování,“ vysvětlily učitelky. Děti se účastní také různých kroužků.