Jak už napovídá jméno ulice, školka se nachází naproti rosickému zámku. Budova je padesát let stará. Současně je nejstarší mateřskou školou v Rosicích.

Před šesti lety ji však dělníci opravili. Součástí prací byla i půdní dostavba. V jednopatrovém domě jsou čtyři třídy s menší kapacitou pro šestnáct až jednadvacet dětí. Kolem školky se rozprostírá rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy a různými herními prvky.

Součástí jsou také šatny pro děti, sociální zázemí, sborovna, ředitelna, v suterénu výdejna stravy s výtahem, plynová kotelna a skladiště.

Třídy slouží zároveň jako herna, ložnice i jídelna a jsou vybaveny novým nábytkem podle barev. Třída Písnička má modrý nábytkem, Kostička zelený, Barvička žlutý a Pastelka oranžový. Členění místností dovoluje i dost místa pro hraní dětí v malých skupinkách.

Učitelky ve školce dětem nabízí domácí a tvořivé prostředí, které děti rozvíjí, podněcuje a respektuje.

Žáci se účastní také různých kroužků. Navštěvují třeba angličtinu, tvořivé dílny, flétničku či logohrátky.

Vzdělávají se i na různých dalších akcích. Například na začátku května děti navštívily statek. Pravidelně se také dívají na divadelní představení a navštívily také knihovnu.