Do školky chodí děti do čtyř tříd. V srpnu 2008 dělníci jednu z nich zrekonstruovali a další, čtvrtou třídu, nově přistavili. O rok později stavbaři opravili i zbylé dvě třídy. Pracovali například na výměně oken, rekonstrukci osvětlení, opravě podlah, výměně odpadů, elektroinstalaci i plynovém zařízení.

Součástí budovy mateřské školy je i nově přistavěná školní jídelna s kapacitou dvaasedmdesát míst pro žáky tamní základní školy. Jídelna je vybavená moderními prvky. V hospodářské budově školy se nachází také vybavená školní kuchyně včetně konvektomatu, Před desíti lety nechali kuchyň opravit. Kuchařky připravují jídlo pro děti z mateřské i základní školy. Posledních pět let je kapacita školní kuchyně 370 jídel.

Do školky přijímají zpravidla děti od tří let. Chodí pak do věkově smíšených tříd. Zástupci mateřinky při rozdělení vyhovují přání rodičů, aby spolu do třídy chodili třeba sourozenci nebo kamarádi. Kapacita mateřské školy je sto dětí.

Žáci se pravidelně účastní i různých kulturních akcí. každý měsíc zástupci školky pořádají průměrně dvě kulturní akce pro děti. Mateřinku navštěvují herci s různými vystoupeními, jako například dětská divadelní představení. Učitelky případně s dětmi jezdí na pohádky do divadla, na koncerty, návštěvu hvězdárny, výstavky a výlety do Brna nebo jeho okolí.

Během celého školního roku spolupracují také s tamními Sokoly, dobrovolnými hasiči i lidmi s domova pro seniory.