Mateřská škola vznikla v roce 1939 a od roku 2011 se kvůli velkému zájmu rodičů rozrostla na stávající tři třídy. Ty jsou pojmenovány v souladu s prostředím, ve kterém se školka nachází. Děti tak patří buď do kolektivu Žabek, Rybiček nebo Ráčků. Třídy nejsou rozděleny podle věku a různě staré děti si tak hrají a učí se společně.

Mateřská škola se skládá ze tří budov. Dvě leží přímo v areálu a jsou mezi sebou propojené. V jedné se nachází kotelna, školní jídelna a také keramická dílna. Ve druhé je pak dvojice školních tříd. Třetí třída leží mimo areál v budově na říčanském náměstí Osvobození.

V mateřské škole Potůček věří, že pro správný vývoj dítěte je velmi důležité prostředí, ve kterém děti tráví čas, a proto se snaží o to, aby prostředí školky bylo co nejpestřejší. Každá třída je vybavena několika speciálními oddíly a hracími centry. Děti tak mohou trávit čas v mateřské škole například v uměleckém ateliéru, knihovničce, koutku deskových a stolních her, dílně anebo v hudebním centru. Každý oddíl má svá vlastní pravidla, která se děti učí za pomoci tabulek s grafickým znázorněním zákazů a omezení.

Dalším místem, kde se mohou děti rozvíjet, je samostatná keramická dílna s pecí a pravým hrnčířským kruhem, který mohou pod dohledem vyučujících využívat. Čas v mateřské škole částečně tráví také na čerstvém vzduchu, a to v rozsáhlé školní zahradě. K pohybovým aktivitám slouží i kulturní sál, který využívají jako tělocvičnu.

Předškoláci se stravují přímo v říčanské mateřské škole, kde mají k dispozici vlastní jídelnu zaměřenou na rozmanitá a výživná jídla.