„Přibližně do poloviny ledna se dohodneme, kde chce paní Vesecká ve struktuře nejvyššího státního zastupitelství nyní působit,“ uvedl Zeman.

Mluvíte o tom, že chcete vrátit Nejvyššímu státnímu zastupitelství důvěryhodnost, přesto dál počítáte s Renatou Veseckou. Proč?
Je to dáno zákonem o státním zastupitelství. Vyplývá z něj, že když je funkcionář odvolán ze své funkce, nepřijde tím o své místo na určité úrovni státního zastupitelství. To znamená, že i když už Renata Vesecká není nejvyšší státní zástupkyní, nadále zůstává státní zástupkyní Nejvyššího státního zastupitelství. Domluvili jsme se spolu, že si přibližně do poloviny ledna uděláme jasno v tom, kde chce nyní působit.

Jak chcete svému úřadu získat větší důvěryhodnost poté, co byl kvůli vaší předchůdkyni spojován s takzvanou justiční mafií?
Důvěryhodnost se nedá přikázat a nedá se získat ani jedním mediálním prohlášením. Dá se vytvořit jen každodenní kvalitní prací. Chceme-li ji získat, musíme pracovat kvalitně. Tomu pomůže reforma státního zastupitelství, ve kterou vkládám velké naděje a na jejíž přípravě budeme spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti.

Na jaké jiné priority se chcete v úřadě zaměřit?
Kromě pěti bodů, na jejichž uskutečnění jsme se dohodli s ministerstvem spravedlnosti, chci pracovat i na dalších věcech. Rád bych zlepšil komunikaci uvnitř státního zastupitelství i navenek a kladl větší důraz na vzdělávání státních zástupců. Chci se zaměřit také na takzvaný institut konfiskací, tedy na to, jak efektivně odčerpávat výnosy z trestné činnosti. Byl bych také rád, aby se poskytovala větší podpora poškozeným.

Pět bodů reformy státního zastupitelství:
Zvýšení nezávislosti funkcionářů státního zastupitelství
Zvýšení procesní nezávislosti státních zástupců
Změny v odměňování státních zástupců
Vytvoření kariérního řádu
Zavedení speciálního státního zastupitelství zaměřeného na boj s korupcí