„Podmáčený břeh byl upravený vodorovnými vrstvami klád či jejich dílů, prken a nakonec menších větví,“ upřesnil za Ústav archeologické památkové péče Brno Michal Přichystal.

Ve výkopu objevili i úlomky nádob, podle kterých zatím datují nález do 12. či 13. století. Podobně stará je i první zmínka o Tišnově.