Z dvaceti návrhů, z nichž se čtyři dostaly do druhého kola, žádný nezvítězil. „Porota neudělila první cenu, protože žádný z návrhů nebyl pro areál výstaviště optimální,“ vysvětlil městský architekt Michal Sedláček.

I přesto podle něj splnila soutěž očekávání. „Nyní máme několik nápadů a témat, které zapracujeme do základu územní studie. Hotová zřejmě bude v roce 2021,“ doplnil Sedláček.

Druhé místo přisoudila porota návrhu, jehož autory jsou architekti Milan Rak a Pavel Rada. Ti si za svůj projekt odnesli půl druhého milionu korun. „Chtěli jsme hlavně otevřít areál lidem. V současné době ho objíždějí. I proto jsme navrhli dvě průchozí trasy skrz výstaviště,“ popsal Rak.

Na jejich návrhu radní ocenili návaznost na nynější areál. „Líbí se nám, že projekt respektuje původní dvě osy výstaviště. Jednu, která vede směrem k řece a druhou podél tramvajových kolejí. Jednu z nich zakončili mrakodrapem,“ sdělil náměstek primátora Martin Ander.

Před hlavním nádražím přibylo v prosinci 2017 zábradlí. Chodci musí k tramvajím podchodem nebo po přechodu u pošty.
Změna. Zábradlí před nádražím zmizí, nahradí je přechody

Radním se líbil také nápad architektů z ateliéru AiD team, kteří se v soutěži umístili na třetím místě. „Chtěli vybudovat nový vstup na výstaviště od západu. Z hlediska dostupnosti pro řidiče vstup od dálnice vítáme,“ doplnil Ander.

Podle mluvčího brněnského výstaviště Jiřího Smetany budou nápady podrobně zkoumat odborníci. „Nepředpokládáme, že návrhy uskutečníme dříve než za deset let. Máme jiný dokument, který je pro rozvoj výstaviště stěžejní. Byl i podkladem pro zadání soutěže. Její výsledky bereme jako inspiraci. Zásadní je pro nás celistvost areálu,“ uvedl.

S oceněnými návrhy se záměry představitelů výstaviště shodují hlavně v rozvoji západní části areálu. „Počítáme s výstavbou smyčky pro dopravní podnik a hasičské stanice,“ dodal Smetana.

Nápady na rozvoj výstaviště
• Architekti Michal Rak a Pavel Rada, navrhli zprůchodnit část areálu výstaviště ve směru k Riviéře a k Anthroposu. V západní části chtějí vystavět i mrakodrap.
• Jeden z návrhů zahrnuje nový vstup ze západní strany areálu od mimoúrovňové křižovatky v ulici Hlinky. Usnadnil by přístup lidem, kteří k výstavišti přijíždějí z dálnice.

PETR UHLÍŘ

Derniéra výstavy Brno, město s duchem Bauhausu na brněnském letišti.
První zastávka: Berlín. Výstavu z tuřanského letiště poslali studenti do světa