Starou tubu s diplomy vídali už jako malé děti. „Jak se k nám tuba dostala, to jsme po dlouhou dobu neměli ani ponětí,“ řekl starší z bratrů Michal Kraus. Nejpravděpodobnější verzí je, že rodina v Praze v roce 1960 měnila byt právě s Bubákovými a diplomy po prvním rektorovi Vysoké školy zemědělské v Brně (dnešní Mendelova univerzita - pozn.red.) už v bytě v pražských Nuslích zůstaly.

Doktorský diplom spolu s členským diplomem Masarykovy akademie práce bratři darovali instituci, která na profesora Bubáka navazuje. „Velice si vážíme přístupu nálezců a za tento dar jim děkujeme. Diplomy našeho prvního rektora se stanou ozdobou univerzitního archivu. Budeme je vystavovat při zvláštních příležitostech,“ uvedl rektor Mendelovy univerzity Jan Mareš.

Gregor Johann Mendel, pastel podle fotografie
Jaký vzhled bude mít potomek? Mendelapka připomíná slavného vědce

Na cennějším z diplomů je podepsaný také slavný český básník Jaroslav Vrchlický. „Na diplomu jsou podpisy tří významných osobností. Známého českého bohemisty Jana Gebauera, filologa Václava Emanuela Mourka a také básníka Jaroslava Vrchlického, který byl v roli promotora. Vrchlický vystupující pod civilním jménem Emil Jakub Frida byl od roku 1893 jmenovaný profesorem evropské literatury na Univerzitě Karlově a tím se dostal i k Bubákově promoci,“ vysvětlil mluvčí Mendelovy univerzity a historik Filip Vrána.

František Bubák patřil k zakladatelům Vysoké školy zemědělské v Brně. Byl také významným vědcem a ve své době patřil k největším evropským autoritám v oboru mykologie, tedy nauce o houbách. Zemřel v roce 1925 v Praze.

BARBORA VOZKOVÁ