Celkem archeologové objevili pozůstatky sedmi zděných sklepů a také přes sedmdesát zahloubených objektů, například odpadních jam.

„Překvapením byl objev pěti sklepů vyhloubených do podloží, takzvaných lochů, při Vančurově ulici. Zadokumentovali jsme tři typy lochů. Ze zásypu jednoho z nich jsme vyzvedli množství keramických fragmentů, několik celých nádob i soubor pracovního náčiní, třeba motyčku nebo sekeru,“ informoval na webu Jiří Zubalík z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Archeology na místě čekalo ale i další překvapení. „Nečekaným objevem byly i doklady osídlení lokality lidem jordanovské kultury z období časného eneolitu. Doložili jsme existenci dílny na výrobu štípané industrie. V jejím zásypu se kromě několika keramických fragmentů nalezlo několik desítek nástrojů, úštěpů a jader z rohovce ze Stránské skály. Opodál jsme nalezli jámu s keramikou," dodal Zubalík.