Řadí se k nejstarším nálezům, které na Špilberku lze najít. „Místo nálezu je velkým překvapením. Nenachází se v areálu hradu, ale asi pětadvacet metrů od jeho obvodové hradby,“ sdělila mluvčí Muzea města Brna Alena Šedivá.

Špilberk tak měl už v době svého vzniku mohutné předsunuté opevnění. Šířka dochované zdi má dva metry. Původní podobu stavby, jejíž kus se podařilo odkrýt, odborníci neznají. „Neznáme ani původní šířku zdi, neboť část byla zcela zničená mladšími přestavbami. Ale jednalo se o masivní stavbu obranného charakteru,“ podotkl archeolog Aleš Navrátil, který nález učinil.

Dosavadní výzkumy naznačují, že právě tam, v těsné blízkosti dnešní brány z ulice Úvoz, se nacházela vnější brána středověkého Špilberku. „Touto bránou musel návštěvník nejprve projít, aby se dostal k mostu přes příkop a následně vnitřní branou do samotného hradu. Je proto pravděpodobné, že objevený kus zdi může být právě pozůstatek vnější Špilberské brány," doplnil Navrátil.