Pomoci ke zlepšení situace s vodou má zprovoznění nevyužívaných zdrojů nebo propojení vodárenských soustav potrubím. „Teď se nabízí, že propojíme Židlochovice na Brněnsku, kde končí Vírský vodovod, s Pasohlávkami, kde by se mohlo napojit několik obcí,“ přiblížil krajský radní Vladimír Šmerda. Odhadované náklady by byly asi 130 milionů korun.

Hejtmani Jihomoravského kraje a Vysočiny na podzim podepsali memorandum o propojení vodárenských soustav. „Nyní se připravuje zadání zpracování studie proveditelnosti propojení vodárenských soustav na území obou krajů. Jedná se zatím o čtyřiadvacet prioritních akcí, z toho deset na Vysočině a čtrnáct na jihu Moravy," uvedl vedoucí oddělení vodního hospodářství vysočinského krajského úřadu Jaroslav Mikyna.

Podle Šmerdy bude brzy vypsaná soutěž. „Předpokládané náklady jsou zhruba osm milionů korun, každý kraj dá půlku,“ řekl. Věří, že výsledky budou do roka.

Oba kraje už nyní spojují významné vodní zdroje jako vodárenská nádrž Vír a vodní nádrž Vranov.

Propojování vodárenských soustav je nakloněno také ministerstvo zemědělství. „Podporujeme zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody jako je navýšení kapacity stávajících zdrojů nebo právě propojování vodárenských soustav,“ sdělil mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.

Co s vodou:
Nedávné sucho upozornilo na omezené kapacity vodních zdrojů.
Pomoci ke zlepšení situace s vodou má zprovoznění nevyužívaných zdrojů nebo propojení vodárenských soustav potrubím.
Hejtmani Jihomoravského kraje a Vysočiny na podzim podepsali společné memorandum.
V plánu je zpracování podrobného projektu.

Podle ředitele Vodovodů a kanalizací Břeclav Milana Vojty je propojení soustav správná myšlenka, která může pomoci při haváriích nebo v obdobích sucha. „Ale jen jedno z více navržených opatření, jako jsou například nové vodní nádrže, využívání šedých vod, krajinná opatření a další,“ vyjmenoval.

Napojení soustavy Vodovodů a kanalizací Břeclav a Vírského oblastního vodovodu Vojta označil za myslitelné, ale reálně by trvalo deset let nebo více. „Navíc analýza poukazuje na budoucí kapacitní problémy se zásobením brněnské aglomerace, která je zásobená vírskou vodou,“ uvedl.

Pro představitele ministerstva zemědělství jsou problémy s nedostatkem vody zásadní. Kromě jiného se snaží o změny v zákonech. „Zejména jde o novelu vodního zákona, která zavedla operativní řízení zvládání sucha s možností vyhlásit stav nedostatku vody,“ zmínil Bílý.

Radní Šmerda dokonce přirovnal význam vody k pohádce Sůl nad zlato. „Když vám praskne přípojka k domu, je problém. Když přivaděč do vesnice a obec nemá tři nebo čtyři dny vodu, je to obrovský problém a nedá se vše uzásobovat cisternami,“ naznačil.

Šmerda už dříve uvedl, že propojování vodárenských soustav bude stát desítky miliard korun a potrvá desítky let. Stejně smýšlejí i zástupci Kraje Vysočina. „Jenom přípravné práce, nalezení vhodného investora (stavebníka), zpracování projektových dokumentací jednotlivých staveb, vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, územní a stavební řízení a další přípravné práce zaberou mnoho let. Lze odhadnout, že u většiny staveb se bude jednat o horizont deseti a více let," míní Mikyna.