První místo v nejmladší kategorii vybojoval Martin Bryja z páté třídy. Nebyl ovšem jediným ze své školy, kdo v celorepublikovém kole zazářil. Třetí místo získal Vojtěch Macek a sedmý skončil jeho spolužák Martin Mlčuch. „Žáci od prvního ročníku navštěvují skupinovou výuku mimořádně nadaných dětí, kde se zaměřujeme na rozvoj logického myšlení. Pro školu je tento úspěch potvrzení, že cesta skupinové výuky je dobrou volbou pro nadané děti,“ sdělila garantka výuky nadaných děti Alena Kýrová.

Speciální výuka je založená na menším počtu žáků ve skupině. Od tradičního vyučování se liší způsob i obsah výuky. „U nadaných posilujeme především schopnost diskuze, argumentaci a aplikaci poznatků v praxi. Omezujeme memorování a rutinu,“ vysvětlila Kýrová.

Na olympiádě děti plnily různorodé úkoly. „Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje pohotové rozhodování a samostatný a kreativní přístup. Svým pojetím je tedy unikátní, protože v ní nerozhodují školní znalosti, ale především schopnost samostatného logického uvažování,“ popsala koordinátorka olympiády Zuzana Poláková.

Letos se konal už jedenáctý ročník této olympiády. V soutěži jsou děti rozdělené do několika kategorií podle věku. Po absolvování on-line základního kola a krajských kol se do finále probojovalo 195 soutěžících rozdělených do tří věkových kategorií.

Finále Logické olympiády se v pondělí uskutečnilo na Pražském hradě. Letos se do soutěže z celé republiky přihlásilo rekordních 61 761 soutěžících z více než tří tisíc škol.

KAMILA LORENZOVÁ