Vědci z Masarykovy univerzity měli za úkol zjistit, jak lidé vnímají kriminalitu a bezpečí v Brně. Výzkum, kterého se zúčastnilo sedm set šedesát respondentů, odhalil, že mají Brňané poměrně častou zkušenost s trestnou činností v roli svědků i obětí. „Celá třetina respondentů uvedla, že se jim samotným nebo jejich blízkým stal v posledních dvou letech trestný čin. Patrný je pokles této zkušenosti s věkem," uvádí vědci ve studii.

Na otázku, zda je život v Brně bezpečný, odpovídala většina dotazovaných buďto pozitivně, nebo neutrálně. Podobný pohled na věc má i brněnská studentka Simona Ostřanská. „Pracuji v baru a pravidelně chodím domů až večer. V centru se nebojím, je tam spousta lidí a dobré osvětlení," popsala mladá žena. Dodala ale, že v některých lokalitách Brna se dobře necítí. Vzpomněla například Cejl nebo okolí Dornychu.

Žena srazila mladíka na přechodu. Policie hledá svědky.
Žena srazila v Brně mladíka na přechodu. Policie hledá svědky

I v tomto se s ostatními respondenty shodla, právě Cejl je spolu s Bratislavskou a Francouzskou ulicí často označován jako nejméně bezpečný. Brňané se podle výzkumu necítí dobře ani v okolí hlavního nádraží a přilehlého obchodního domu Tesco nebo v okolí ulice Úzká. Dotazovaní ve svých odpovědích neopomenuli ani parky nebo zastávku Stará osada. Ta patří k typům míst, na kterých často zasahují také brněnští strážníci. „V poslední době věnujeme značnou pozornost zejména přestupním uzlům, kde se pohybuje velké množství lidí. Ty patří mezi naše priority," vyjádřil se mluvčí brněnské městské policie Pavel Šoba.

Bezpečněji pod dohledem

Dalším tématem, které vědci do výzkumu zahnuli, jsou kamerové systémy. Podle odpovědí z dotazníků se sedmdesát procent jejich autorů cítí pod dohledem kamer bezpečněji. Většina z dotazovaných ale nevěděla, jak přesně jsou kamerové záznamy využívány, nebo která konkrétní místa jsou monitorována. Samotní strážníci si kamerový systém pochvalují. „Při kontrolách nám výrazně pomáhá. Naše dohledové centrum funguje nonstop a strážníci tak dostávají aktuální informace o tom, kde se co děje. Díky tomu mohou obratem zakročit a pachatelům často nepomůže ani to, že jsou velmi rychlí," popsal Šoba.

Na základě odpovědí dotazovaných hodlá město cílit preventivní opatření do konkrétních lokalit. Mezi ně patří právě kamerové systémy a osvětlení, ale také práce s rizikovými skupinami. „Jde o důležitou zpětnou vazbu, která přináší hodnocení a význam preventivní práce a rovněž práce policie," podotkla mluvčí magistrátu města Radka Loukotová. Brno si nechává podle jejích slov zpracovávat tento výzkum zhruba každé tři až čtyři roky. Získaná data tak může porovnávat v čase.

Nora má rozměry 30 krát 20 centimetrů, přibližně třicet centimetrů pod povrchem začíná být vodorovná.
Tajemná díra v Židenicích od potkanů: zasypávání bez účinku, dali tam nástrahu

Přestože byl dotazník zaměřený na pouliční kriminalitu a trestnou činnost, nezřídka se v otevřených odpovědích objevovaly zmínky o dopravě v Brně. „Jeden z typických postojů lze shrnout poznámkou, že spíše než vraždy či násilí se dotázaný obává sražení nepozorným řidičem," uvádějí vědci ve výzkumné zprávě. Problémy s dopravou zmiňovali respondenti především v kontextu bezpečnosti chodců a cyklistů. Opakovaly se odpovědi, že se obyvatelé cítí ohroženi bezohlednými a agresivními řidiči a chybí jim dostatek přechodů a cyklostezky.

Podle dat, které na svém webu zveřejnilo Brno, dominují trestným činům ve městě za poslední půl rok právě delikty související s bezpečností na cestách. Je jich více než polovina, celkem jednašedesát procent.